logo Uniwersytet Warszawski


ODSZEDŁ PROF. STEFAN RADZIKOWSKI Drukuj
piątek, 30 grudnia 2016 23:16

prof_Radzikowski_fotografia 30 grudnia 2016 r. odszedł Pan Profesor Stefan Radzikowski (1936-2016). Profesor Radzikowski był absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studiował w latach 1959-1965. Był uczniem profesora Raabego, pod którego opieką przygotował pracę magisterską dotyczącą kariologii orzęsków. W Zakładzie Zoologii został zatrudniony w 1965 roku i z nim związał swoją karierę naukową. Specjalnością Profesora była cytologia i kariologia orzęska z rodzaju Chilodonella żyjącego w oligotroficznych zbiornikach wodnych. Był stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta na Uniwersytetach w Tybindze i Giessen, Autorem wielu prac naukowych, kierownikiem wielu prac magisterskich i doktorskich. W roku 2007 profesor Radzikowski przeszedł na emeryturę, a Zakład Zoologii przekształcony został w Zakład Paleobiologii i Ewolucji. Dzieje Zakładu, którym kierował opisał w „Zarys historii zoologii na Uniwersytecie Warszawskim".
Żegnamy naszego współpracownika, kolegę i nauczyciela.

 
Prof. Andrzej Krzysztof Tarkowski Drukuj
piątek, 23 września 2016 13:17

Prof_Andrzej_K_Tarkowski_fotografia Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 23 września 2016 odszedł Pan prof. Andrzej Krzysztof Tarkowski.

Prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Tarkowski urodził się w 1933 r. w Warszawie. Był embriologiem, pionierem embriologii eksperymentalnej ssaków. w 1955 r. ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskał w 1960, habilitację – w 1964, a tytuł profesora - w 1972 roku. Przez całą karierę naukową związany był z Uniwersytetem Warszawskim.

więcej…
 
Pożegnanie Profesora Zbigniewa Kaniugi Drukuj
czwartek, 18 grudnia 2014 23:44

Zbigniew_Kaniuga

18. grudnia 2014 r. odbyl się pogrzeb profesora Zbigniewa Kaniugi.

Niespeła dwa tygodnie wcześniej świętowaliśmy jubileusz 90-lecia prof. dr. hab. Zbigniewa Kaniugi, jednego z pionierów biochemii w powojennej Warszawie, twórcy i wieloletniego kierownika Zakładu Enzymatyki w Katedrze a potem Instytucie Biochemii na Wydziale Biologii UW, prodziekana, wybitnego badacza, autora podręczników, mentora niemal setki magistrów i doktorów, którzy rozsiani po całym świecie kontynuują Jego badania. Spośród załączonych fotografii autorstwa Andrzeja Podstolskiego jako wskazówkę jak utrzymać doskonałą formę polecamy zdjęcie nr 43, a młodemu pokoleniu ku nauce – 18 i 20 (tak było!).

Niestety kilka dni później Profesor zmarł. Zapamiętajmy Go w otoczeniu uczniów, współpracowników i kolegów, roześmianego i pełnego radości życia...

więcej…
 
logo HR