logo Uniwersytet Warszawski


I Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie Drukuj
piątek, 16 grudnia 2016 10:56

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Skład I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Przewodnicząca: Cabaj Anna

Wiceprzewodnicząca: Tołkacz Katarzyna

Członkowie:
Byszewska Agata
Dąbrowski Michał
Dzwonek Artur
Karbowiak Grzegorz
Kozłowska Hanna Barbara
Kwiatkowska Monika
Mierzejewska Ewa Julia
Modlińska Klaudia
Plesińska Olga
Suwińska Aneta

REGULAMIN I LKE w Warszawie (plik pdf)

Terminarz zebrań:

18.01.2017 r. (składanie wniosków do 05.01.2017 r. do godz. 15.00)
22.02.2017 r. (składanie wniosków do 10.02.2017 r. do godz. 11.00)
22.03.2017 r. (składanie wniosków do 10.03.2017 r. do godz. 11.00)

 

Wnioski należy składać w Sekretariacie Komisji
w 3 egzemplarzach (oryginały), druk dwustronny oraz mailowo przed wysłaniem/złożeniem oryginałów do sekretariatu LKE

Prosimy o składanie wniosków najpóźniej 12 dni przed zebraniem!
(12 dni przed zebraniem – piątki do godz.11.00 wersja elektroniczna i papierowa)
Wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji
Do dokumentów dotyczycących starych uchwał proszę dołączyć kopie (skany) poprzednich wniosków.

Miejsce składania wniosków:
Sekretarz Komisji:
mgr Marcin Cichocki
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
tel. 0225541028, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
pokój: 407b/A
wtorki: 10.00-12.00
czwartki: 12.00-14.00
Pozostałe dni: portiernia Wydziału Biologii (w zaadresowanych kopertach 1LKE Marcin Cichocki)

"Art. 79. 1. Do postępowań w sprawie wydania zgody na przeprowadzenie doświadczenia, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Doświadczenia, na których przeprowadzenie została wyrażona zgoda w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2018 r."


 

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA LOKALNYCH KOMISJI

I Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Warszawie dla części obszaru województwa mazowieckiego obejmującego powiaty: mławski, ciechanowski, przasnyski, ostrołęcki, makowski, ostrowski, pułtuski, wyszkowski, węgrowski, sokołowski, siedlecki, łosicki, miński, otwocki, garwoliński oraz dzielnice miasta stołecznego Warszawy: Śródmieście, Ochota, Wilanów, Praga Północ, Wawer, Targówek, Praga Południe, Wesoła, Rembertów

AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. poz. 630)
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 628)
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 21010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.


REJESTRY (http://www.bip.nauka.gov.pl/rejestry_zwierzeta/)

STRESZCZENIA NIETECHNICZNE (http://www.bip.nauka.gov.pl/streszczenia-nietechniczne/)

SZKOLENIA i KURSY (http://pollasa.pl/kursy/kursy-pollasa/)

  WNIOSKI:

  Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

   


  logo HR