logo Uniwersytet Warszawski


Protokół z przebiegu postępowania rekrutacyjnego Drukuj
środa, 20 września 2017 12:47

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Biologii UW w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie  w roku akademickim 2017/2018.

Skład Komisji Rekrutacyjnej:

Przewodnicząca:

 1. dr hab. Ewa Borsuk

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko
 2. prof. dr hab. Piotr Dawidowicz
 3. dr Agnieszka Girstun
 4. prof. dr hab. Paweł Golik
 5. prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
 6. prof. dr hab. Marek Maleszewski
 7. dr hab. Magdalena Popowska
 8. prof. dr hab. Krzysztof Spalik
 9. dr hab. Bożena Szal
 10. mgr Magdalena Nieckarz (przedstawiciel doktorantów)

Kryteria oceny kandydatów:

 1. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy: (1) tematyki pracy magisterskiej (założenia, najważniejsze wyniki) (2) tematyki przyszłego doktoratu na tle najważniejszych osiągnięć w tej dziedzinie w tym (a) zainteresowań naukowych kandydata, jego dotychczasowych osiągnięć, związanych z obszarem planowanych badań, (b) przemyśleń dotyczących przyszłych badań i oczekiwanych wyników, (c) metodyki planowanych badań.
  Ocena:
  punkt (1) od 0 do 30 punktów
  punkt (2) od 0 do 40 punktów
  Łącznie: od 0 do 70 punktów
 1. Aktywność naukowa (publikacje, udział w konferencjach naukowych)
  Ocena od 0 do 15 punktów
 2. Waga średniej ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
  4 – 4,25 = 5 punktów
  4,26 – 4,5 = 7,5 punktu
  4,51 – 4,75 = 10 punktów
  > 4,75 = 15 punktów.
  W przypadku studiów dwustopniowych, średnią łączną wylicza się wg wzoru: 3/5 średniej ze studiów I stopnia + 2/5 średniej ze studiów II stopnia

Komisja, biorąc pod uwagę przywołane kryteria, sporządziła pełną listę rankingową z zaznaczeniem osób proponowanych do przyjęcia na studia doktoranckie.

Na studia III stopnia na Wydziale Biologii zostały przyjęte osoby, które uzyskały wymagane minimum punktów (51 – 65 punktów, równoznaczne z oceną dobrą).

Miejsce
na liście
rankingowej
Imię i nazwisko Punktacja za
poszczególne kryteria
Łączna
liczba
punktów
Przyjęci
Nr 1 Nr 2 Nr 3
(1) (2)
1 Jakub Baczyński 30 40 15 10 95 X
2 Karolina Jaworska 30 40 12 10 92 X
3 Kacper Maciszewski 30 40 12 10 92 X
4 Emilia Prochowicz 30 40 15 5 90 X
5 Aleksandra Zarzycka 30 40 10 10 90 X
6 Michał Karlicki 30 40 10 7,5 87,5 X
7 Łukasz Czepiński 30 40 15 0 85 X
8 Pola Łomża 30 40 15 0 85 X
9 Olga Cholewińska 30 40 8 5 83 X
10 Agata Tarnowska 30 40 8 5 83 X
11 Magdalena Ładziak 30 40 5 5 80 X
12 Alicja Sielicka 30 40 10 0 80 X
13 Magdalena Sandzewicz 30 30 8 10 78 X
14 Dorota Sentkowska 30 40 8 0 78 X
15 Mikołaj Dziurzyński 30 40 5 0 75 X
16 Grzegorz Kowalczyk 25 40 10 0 75 X
17 Tomasz Krucoń 25 35 10 5 75 X
18 Natalia Blügental 25 40 8 0 73 X
19 Łukasz Łach 30 30 10 0 70 X
20 Małgorzata Palusińska 30 25 15 0 70 X
21 Marta Łyczek 20 40 2 7,5 69,5 X
22 Karolina Bodzon 25 26 10 5 66 X
23 Marta Łopacińska 30 25 5 0 60 X
 
logo HR