logo Uniwersytet Warszawski


REGULAMIN KONKURSU DSM Drukuj
piątek, 31 stycznia 2014 17:08

REGULAMIN KONKURSU DSM
(
Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych dla młodych naukowców)
na Wydziale Biologii UW

22 marca 2004 (z poprawkami z 17 maja 2004, 19 lutego 2007 i 27 stycznia 2014)

  1. Do konkursu mogą przystępować osoby z tytułem magistra lub stopniem doktora (w wieku do 35 lat, które w roku składania wniosku nie ukończyły lub nie ukończą 36 roku życia; limit ten ulega przedłużeniu o okres urlopu rodzicielskiego i wychowawczego lub służby wojskowej), które są: 1) słuchaczami studiów III stopnia na Wydziale Biologii, którzy w momencie składania wniosku mają przed sobą co najmniej 12 miesięcy studiów; 2) asystentami; 3) adiunktami; 4) wykładowcami; 5) starszymi wykładowcami; 6) pracownikami naukowo-technicznymi Wydziału Biologii UW. Wszystkie wnioski muszą uzyskać akceptację kierownika zakładu lub pracowni, a wnioski składane przez doktorantów – także akceptację promotora.
więcej...
 
logo HR