logo Uniwersytet Warszawski

Nazwisko lub imię:
Sortuj po: Uporządkuj:
Spis pracowników
Wyniki 1 - 500 z 556

Agnieszka Abratowska dr

Instytut Biochemii - sekretariat

Monika Adamczyk-Popławska dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Wirusologii

Wojciech Adamowski dr

Instytut Botaniki - Białowieska Stacja Geobotaniczna

Iwona Adamska dr

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Anna Ajduk dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Mohammed Alsaraf dr

Instytut Botaniki - Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Danuta Maria Antosiewicz prof. dr hab.

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Karolina Archacka dr

Instytut Zoologii - Zakład Cytologii

Rafał Archacki dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Biologii Systemów

Monika Asztemborska dr

Pracownia Izotopowa

Ewa Babkiewicz mgr

Doktoranci

Ilona Bacławska mgr

Doktoranci

Jakub Baczyński mgr

Doktoranci

Anna Bajer dr hab. prof. UW

Instytut Zoologii - Zakład Parazytologii

Zofia Bakuła dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Łukasz Banasiak mgr

Instytut Botaniki - Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Anna Barabasz dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Marcin Barański mgr

Doktoranci

Ewa Bartnik prof. dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Dariusz Bartosik prof. dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Małgorzata Joanna Bednarska dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Parazytologii

Anna Bednarska dr

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Regina Bembinow-Turczyn

Ogród Botaniczny

Piotr Bernatowicz dr

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Piotr Bębas dr hab. prof. ucz.

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Krzysztof Biczyk

Ogród Botaniczny

Jacek Bielecki prof. dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Beata Bieniak mgr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Agnieszka Binder-Kalbarczyk inż.

Ogród Botaniczny

Biuro Olimpiady Biologicznej

Olimpiada Biologiczna

Natalia Blügental mgr

Doktoranci

Katarzyna Bocian dr

Instytut Zoologii - Zakład Immunologii

Karolina Bodzon mgr

Doktoranci

Joanna Bogdanowicz mgr

Ogród Botaniczny

Agnieszka Bojanowska

Zwierzętarnia

Łukasz Borowski mgr

Doktoranci

Łukasz Borowski dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Piotr Borsuk dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Ewa Borsuk dr hab. prof. UW

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Katarzyna Bożyk mgr

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Jadwiga Bryła prof. dr hab.

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Marcin Brzeziński dr hab.

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Tomasz Brzeziński dr

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Lien Brzeźniak mgr

Doktoranci

Krzysztof Brzost mgr

Instytut Botaniki - Pracownia Ekotoksykologii

Katarzyna Brzostek prof. dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Edyta Brzóska-Wójtowicz dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Cytologii

Alicja Buczyńska mgr

Doktoranci

Bufet

Obsługa budynków Wydziału Biologii

Aleksandra Bukowska mgr

Doktoranci

Maria Burian mgr

Doktoranci

Michał Burmistrz dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Anna Byliniak

Dziekanat studencki

Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska dr hab. emerytowana

Pracownia Izotopowa

Katarzyna Chaber mgr

Doktoranci

Maria Charzyńska prof. dr hab. emerytowana

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Ewa Chećko mgr inż.

Doktoranci

Magdalena Chełchowska mgr inż.

Ogród Botaniczny

Piotr Chibowski mgr

Doktoranci

Michał Chiliński dr

Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej

Justyna Chlebowska dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Aleksander Chlebowski mgr

Doktoranci

Monika Chmielewska mgr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Jan Chojnacki dr, emerytowany

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Olga Cholewińska mgr

Doktoranci

Agnieszka Chołuj mgr

Doktoranci

Ryszard Chróst prof. dr hab.

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Mikroorganizmów

Marcin Chrzanowski dr

Pracownia Dydaktyki Biologii

Marcin Cichocki mgr

Sekcja administracjna

Maria Ciemerych-Litwinienko prof. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Cytologii

Klaudia Cieślik mgr

Doktoranci

Anna Ciok mgr

Doktoranci

Bronisław Cymborowski prof. dr hab. emerytowany

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Agnieszka Czapko mgr

Doktoranci

Anna Czarnecka mgr

Doktoranci

Jakub Czarnecki mgr

Doktoranci

Łukasz Czepiński mgr

Doktoranci

Agata Czerniak mgr

Ogród Botaniczny

Tomasz Czerwik mgr

Doktoranci

Areta Czerwińska dr

Instytut Zoologii - Zakład Cytologii

Patryk Czortek dr

Instytut Botaniki - Białowieska Stacja Geobotaniczna

Andrzej Czubaj dr

Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej

Alicja Czubaty dr

Instytut Biochemii - Zakład Biologii Molekularnej

Michał Dadlez prof. dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Piotr Dawidowicz prof. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Alina Dawidowicz-Grzegorzewska dr emerytowana

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Bożena Dąbrowska

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Iwona Dembicz mgr

Doktoranci

Rafał Derlacz dr

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Piotr Dębek mgr inż.

Ogród Botaniczny

Klaudia Dębiec-Andrzejewska dr

Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych

Marek Długosz dr

Instytut Biochemii - Zakład Biochemii Roślin

Aleksandra Dmochowska dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Krzysztof Dmowski doc. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Maja Dobrowolska

Ogród Botaniczny

Piotr Dobrzański mgr inż.

Ogród Botaniczny

Maria Doligalska prof. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Parazytologii

Karolina Drążkowska dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Nadzieja Drela prof. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Immunologii

Łukasz Drewniak dr hab. prof. ucz.

Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych

Jakub Drożak dr hab.

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Anna Drożak dr

Instytut Botaniki - Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin

Zofia Dubak

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Dorota Dwużnik mgr

Doktoranci

Andrzej Dziembowski prof. dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Łukasz Dziewit dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Jerzy Dzik prof. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Paleobiologii i Ewolucji

Agnieszka Dzikowska dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Mikołaj Dziurzyński mgr

Doktoranci

Alicja Fells

Doktoranci

Katarzyna Filimonow mgr

Doktoranci

Ewa Fluks mgr

Dziekanat studencki

Kamil Frankiewicz mgr

Doktoranci

Jan Fronk dr hab.

Instytut Biochemii - Zakład Biologii Molekularnej

Elżbieta Fuszara dr

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Halina Galera dr hab.

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Altantsetseg Gantumur mgr

Doktoranci

Maciej Garstka prof. dr hab.

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Katarzyna Gieczewska dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Katarzyna Gilecka mgr

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Agnieszka Girstun dr hab.

Instytut Biochemii - Zakład Biologii Molekularnej

Maciej Gliwicz prof. dr hab. emerytowny

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Renata Godlewska dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Jan Goldstein mgr

Doktoranci

Klara Goldstein mgr

Doktoranci

Piotr Golec dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Piotr Golec dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Paweł Golik prof. dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Anna Golisz dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Michał Gorczak mgr

Doktoranci

Tomasz Gortat dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Agnieszka Gozdek dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Grzegorz Górecki mgr

Stacja Terenowa w Urwitałcie

Adrian Górecki mgr

Doktoranci

Iwona Grabowska-Kowalik dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Cytologii

Ewa Grajewska

Sekcja finansowa

Anna Grudniak dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Alicja Gryczyńska dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Paweł Grzechnik dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Magdalena Grzeszczuk mgr

Doktoranci

Katarzyna Grześ mgr

Doktoranci

Marcin Grzybowski mgr

Doktoranci

Marcin Grzybowski mgr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Pracownia Fitotronowa

Li Guixiang mgr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Natalia Gumińska mgr

Doktoranci

Katarzyna Guranowska mgr

Ogród Botaniczny

Adam Guśpiel mgr

Doktoranci

Paweł Hałakuc mgr

Doktoranci

Anna Hankiewicz mgr (pracownik emerytowany)

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Anna Hauler mgr

Doktoranci

Anita Helińska mgr

Doktoranci

Dorota Hoffman-Zacharska dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Jerzy Hrebenda prof. dr hab. emerytowny

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Sławomira Hytra

Sekcja administracjna

Katarzyna Ilach

Instytut Zoologii - Zakład Cytologii

Takao Ishikawa dr

Instytut Biochemii - Zakład Biologii Molekularnej

Roksana Iwanicka-Nowicka dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Biologii Systemów

Jan Jabłonka dr

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Ewa Jabłońska dr hab.

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Retka Jacek dr

Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych

Adam Jagielski dr

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Tomasz Jagielski dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka prof. dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Małgorzata Jakubiak mgr

Pracownia Izotopowa

Grażyna Jakusz mgr

Doktoranci

Wirginia Janiszowska prof. dr hab. emerytowana

Instytut Biochemii - Zakład Biochemii Roślin

Monika Jankowska

Sekcja finansowa

Bogdan Jaroszewicz prof. dr hab.

Instytut Botaniki - Białowieska Stacja Geobotaniczna

Robert Jarzyna dr

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Ingeborga Jarzyna dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Iwona Jasser dr hab. prof. ucz.

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Izabeli Jaszczuk mgr

Doktoranci

Karolina Jaworska mgr

Doktoranci

Jan Jedlikowski dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Sebastian Jeleńsk mgr

Doktoranci

Andrzej Jerzmanowski prof. dr hab.

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Biologii Systemów

Danuta Jędraszko-Dąbrowska dr

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Krystyna Jędrzejewska-Szmek mgr

Ogród Botaniczny

Maciej Jończyk dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Kinga Jóźwicka mgr

Doktoranci

Izabela Juszczuk dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Alina Kacperska-Lewak prof. dr hab. emerytowana

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Janina Kaczanowska prof. dr hab. emerytowana

Instytut Zoologii

Andrzej Kaczanowski prof. dr hab. emerytowny

Instytut Zoologii

Tomasz Kaliński mgr

Doktoranci

Magdalena Kaliszewska mgr

Doktoranci

Kowalski Kamil mgr

Doktoranci

Michał Kamiński mgr

Doktoranci

Barbara Kamykowska

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - sekretariat

Kinga Kania mgr

Doktoranci

Joanna Karczewska-Golec mgr

Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych

Anna Karkut mgr

Ogród Botaniczny

Michał Karlicki mgr

Doktoranci

Anna Karnkowska dr

Instytut Botaniki - Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Marek Karolewski mgr

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Grabowska Karolina mgr

Doktoranci

Maciej Kawalec mgr

Doktoranci

Grażyna Kawczyńska

Dziekanat główny

Maria Kendziorek dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Natalia Khomutovska mgr

Doktoranci

Ewelina Kiernozek dr

Instytut Zoologii - Zakład Immunologii

Mauryla Kiersnowska dr

Instytut Zoologii - Zakład Paleobiologii i Ewolucji

Anna Kiersztan dr

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Bartosz Kiersztyn dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Mikroorganizmów

Agnieszka Kiluk

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Kiosk

Obsługa budynków Wydziału Biologii

Izabella Kirpluk mgr

Ogród Botaniczny

Katarzyna Kisiel dr inż.

Zwierzętarnia

Agnieszka Kloch dr

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Aneta Kłyż mgr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Wirusologii

Patrycja Kobierecka mgr

Doktoranci

Marta Koblowska dr hab. prof. UW

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Biologii Systemów

Agata Kodroń mgr

Doktoranci

Adam Kolondra dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Agnieszka Kołakowska mgr

Sekcja finansowa

Andrzej Kołodziejczyk dr (pracownik emerytowany)

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Iwa Kołodziejska mgr

Ogród Botaniczny

Michał Koper dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Adam Kopera mgr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Paweł Koperski dr hab. prof. ucz.

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Grażyna Korczak-Kowalska prof. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Immunologii

Dorota Korsak dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Konrad Kosicki mgr

Doktoranci

Anna Kosiorek mgr

Instytut Botaniki - Białowieska Stacja Geobotaniczna

Iwona Kostrzewska-Szlakowska dr

Dziekanat studencki

Marek Kosturek

Ogród Botaniczny

Maciej Kotliński dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Biologii Systemów

Wiktor Kotowski dr hab. prof. UW

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Grzegorz Kowalczyk mgr

Doktoranci

Łucja Kowalewska dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Anna Kowalik mgr

Doktoranci

Krystyna Kowalska

Instytut Zoologii - sekretariat

Barbara Kowalska-Loth dr

Instytut Biochemii - Zakład Biologii Molekularnej

Katarzyna Kozak mgr

Doktoranci

Michał Kozakiewicz prof. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Anna Kozakiewicz doc. dr

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Joanna Kozioł-Lipińska mgr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Ewa Kozłowska dr

Instytut Zoologii - Zakład Immunologii

Piotr Kozłowski dr hab.

Instytut Biochemii - Zakład Biologii Molekularnej

Łukasz Kozub dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Magdalena Kranc

Instytut Mikrobiologii - sekretariat

Katarzyna Krawczak mgr

Doktoranci

Agata Krawczyk-Balska dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Izabela Krężelewska-Zdunek mgr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Kinga Król mgr

Doktoranci

Adriana Królicka mgr

Doktoranci

Tomasz Krucoń mgr

Doktoranci

Magdalena Krupa mgr

Doktoranci

Tomasz Krupnik dr

Instytut Botaniki - Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin

Małgorzata Krysiak mgr

Doktoranci

Agnieszka Krzyk mgr

Ogród Botaniczny

Michał Krzysztoń mgr

Doktoranci

Anna Książek mgr inż.

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Joanna Kufel prof. dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Agnieszka Kufel-Zaucha

Ogród Botaniczny

Mariola Kukier-Wyrwicka mgr

Ogród Botaniczny

Agata Kulczycka mgr

Doktoranci

Alicja Kulesza

Sekcja finansowa

Ewa Kupidłowska dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Jarosław Kuraś

Instytut Botaniki - Pracownia Ekotoksykologii

Anna Kurek mgr

Doktoranci

Emilia Kurowska

Dziekanat główny

Agnieszka Kwiatek dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Wirusologii

Marzena Kwiatkowska-Dąbrowska mgr

Sekcja finansowa

Anna Kwiatkowska-Falińska prof. dr hab. emerytowana

Instytut Botaniki - Białowieska Stacja Geobotaniczna

Sebastian Kwiatkowski mgr

Doktoranci

Sławomir Lamparski

Ogród Botaniczny

Robert Lasek mgr

Doktoranci

Marzena Laskowska mgr

Instytut Zoologii - Zakład Parazytologii

Jadwiga Lato

Ogród Botaniczny

Stanisław Lewak prof. dr hab. emerytowany

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Joanna Lilpop mgr

Pracownia Dydaktyki Biologii

Marta Ludwiczak dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Karolina Łabędzka- Dmoch dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Łukasz Łach mgr

Doktoranci

Iwona Ładziak

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Magdalena Ładziak mgr

Doktoranci

Paweł Łaniewski mgr

Doktoranci

Anna Łasica dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Magdalena Łazicka mgr

Doktoranci

Pola Łomża mgr

Doktoranci

Maja Łukomska-Kowalczyk dr

Instytut Botaniki - Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Marta Łyczek mgr

Doktoranci

Maja Machcińska mgr inż.

Doktoranci

Maria Macios mgr

Doktoranci

Kacper Maciszewski mgr

Doktoranci

Anna Maj mgr

Doktoranci

Magdalena Majewska mgr

Doktoranci

Paweł Majewski dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Magdalena Majtyka

Instytut Botaniki - sekretariat

Lidia Malchar

Instytut Zoologii - Zakład Immunologii

Marek Maleszewski prof. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Dariusz Maluchnik mgr

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Michał Małecki dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Zdzisław Markiewicz prof. dr hab. emerytowny

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Magdalena Markowska dr

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Katarzyna Markowska mgr

Doktoranci

Agnieszka Markowska-Zagrajek dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Piotr Maszczyk dr

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Barbara Matejak mgr inż.

Ogród Botaniczny

Renata Matlakowska dr hab. prof. ucz.

Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych

Radosław Mazur dr

Doktoranci

Maciej Meglicki mgr

Doktoranci

Jolanta Melaniuk

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Elżbieta Melon mgr inż.

Ogród Botaniczny

Robert Meronka dr

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Monika Mętrak dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Maciej Michalak inż.

Serwis komputerowy

Gorczak Michał mgr

Doktoranci

Sebastian Mielnicki mgr

Doktoranci

Ewa Mierzejewska lek. wet.

Doktoranci

Ewa Mierzejewska dr lek. wet.

Instytut Zoologii - Zakład Parazytologii

Antoni Mikoszewski dr

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Grażyna Mikulska

Ogród Botaniczny

Andrzej Mikulski dr

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Rafał Milanowski dr hab.

Instytut Botaniki - Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Krytyna Milej mgr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Pracownia Fitotronowa

Elżbieta Minkowska

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Maciej Moczyński mgr

Instytut Zoologii - Zakład Paleobiologii i Ewolucji

Jerzy Moraczewski prof. dr hab. emerytowny

Instytut Zoologii - Zakład Cytologii

Joanna Morawska

Ogród Botaniczny

Agnieszka Mostowska prof. dr hab.

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Seweryn Mroczek dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Anna Namura-Ochalska dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Marta Nieckarz dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Julita Nowakowska dr

Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej

Piotr Nowakowski

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Pracownia Fitotronowa

Jacek Nowowiejski

Serwis komputerowy

Alicja Okrasińska mgr

Doktoranci

Julian Olmos mgr

Doktoranci

Igor Olszewski

Dziekanat studencki

Magdalena Oprządek dr

Ogród Botaniczny

Kinga Orłowska mgr

Doktoranci

Emilia Orzechowska dr

Instytut Biochemii - Zakład Biologii Molekularnej

Monika Ostaszewska-Bugajska dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Rafał Ostrowski mgr

Doktoranci

Marek Ostrowski dr

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Aleksandra Owczarek mgr

Doktoranci

Teresa Ozimek dr

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Malgorzata Palusińska dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Antoni Palusiński mgr

Doktoranci

Dorota Panufnik-Mędrzycka dr

Instytut Botaniki - Pracownia Ekotoksykologii

Anna Papierniak dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Eugeniusz Parys dr hab. prof. UW emerytowny

Instytut Botaniki - Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin

Anna Pastucha dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Bohdan Paterczyk dr

Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej

Alicja Pawelec mgr

Doktoranci

Paweł Pawlikowski dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Aleksandra Pawłot mgr

Doktoranci

Julia Pawłowska dr

Instytut Botaniki - Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Cezary Pączkowski dr

Instytut Biochemii - Zakład Biochemii Roślin

Małgorzata Pękala mgr

Doktoranci

Katarzyna Piątek dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Katarzyna Piątkowska mgr

Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych

Jakub Piątkowski mgr

Doktoranci

Ewa Pieczyńska prof. dr hab. emerytowana

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Iwona Pieczyńska mgr inż.

Ogród Botaniczny

Andrzej Piekarowicz prof. dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Wirusologii

Agnieszka Pieniążek mgr

Doktoranci

Wiesława Pieńkowska

Zwierzętarnia

Barbara Pietrzak dr

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Joanna Pijanowska prof. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Marta Piotrowska mgr

Doktoranci

Urszula Pirecka

Sekcja finansowa

Jagoda Płaczkiewicz mgr

Doktoranci

Magdalena Płecha dr

Instytut Botaniki - Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Anna Podgórska dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Andrzej Podstolski prof. dr hab. emerytowny

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Wojciech Podstolski dr

Ogród Botaniczny

Pokój Pań sprzątających

Obsługa budynków Wydziału Biologii

Marta Polańska dr

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Krzysztof Polański

Ogród Botaniczny

Magdalena Popowska dr hab. prof. UW

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Alicja Popowska mgr

Doktoranci

Portiernia budynku przy ul. Miecznikowa

Obsługa budynków Wydziału Biologii

Krzysztof Poszytek mgr

Doktoranci

Agnieszka Półtorak mgr

Biblioteka

Emilia Prochwicz mgr

Doktoranci

Eugeniusz Pronin dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Marta Przewoźniak mgr

Doktoranci

Paweł Pstrokoński mgr

Ogród Botaniczny

Adrianna Raczkowska dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Monika Radlińska dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Wirusologii

Liwia Rajpert mgr

Doktoranci

Bartosz Rewerski mgr inż.

Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych

Mysłajek Robert dr hab. inż.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Katarzyna Roeske dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Agata Rogowska mgr

Doktoranci

Paweł Rogowski mgr

Doktoranci

Janina Roguska

Instytut Zoologii - Zakład Paleobiologii i Ewolucji

Katarzyna Roguz mgr inż.

Doktoranci

Krzysztof Romaniuk mgr

Doktoranci

Elżbieta Romanowska prof. dr hab.

Instytut Botaniki - Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin

Paula Roszczenko mgr

Doktoranci

Bożena Różecka

Sekcja finansowa

Agnieszka Rudak mgr

Doktoranci

Magdalena Rudnicka dr

Instytut Botaniki - Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin

Izabela Rumak mgr

Doktoranci

Joanna Rybak

Dziekanat studencki

Anna Rybińska

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Anna M. Rychter prof. dr hab.

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Justyna Ryniewicz mgr

Doktoranci

Elżbieta Sakławska mgr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Iga Samól dr

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Aleksandra Sandecka

Sekcja obsługi projektów

Dariusz Sapiński

Ogród Botaniczny

Joanna Sasin-Kurowska dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Blanka Sawejko

Ogród Botaniczny

Dorota Sentkowska mgr

Doktoranci

Paweł Siedlecki dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Biologii Systemów

Igor Siedlecki mgr

Doktoranci

Oskar Siemianowski mgr

Doktoranci

Robert Sienkiewicz

Ogród Botaniczny

Paweł Sikorski mgr

Doktoranci

Edward Siński prof. dr hab. emerytowany

Instytut Zoologii - Zakład Parazytologii

Waldemar Siuda dr hab. prof. UW

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Mikroorganizmów

Aleksandra Skawina dr

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Beata Składanowska

Dziekanat studencki

Aleksandra Skłodowska prof. dr hab.

Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych

Rafał Skoczylas dr emerytowany

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Ewa Skowronek mgr

Doktoranci

Joanna Skupień mgr

Doktoranci

Krystyna Skwarło-Sońta prof. dr hab. emerytowana

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Ireneusz Smerczyński

Instytut Botaniki - Białowieska Stacja Geobotaniczna

Adam Sobczak dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Alicja Sobkowiak dr inż.

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Magdalena Sobolewska-Bereza dr

Sekcja administracjna

Grażyna Sokołowska

Instytut Biochemii - Zakład Biochemii Roślin

Miłosława Sokół dr

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Danuta Solecka dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Jolanta Sotowska-Brochocka dr hab. prof. UW emerytowany

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Paweł Sowiński prof. dr hab.

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Krzysztof Spalik prof. dr hab.

Instytut Botaniki - Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Radosław Stachowiak dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Lucian Staicu dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Renata Stanisławska mgr inż.

Zwierzętarnia

Krzysztof Staroń prof. dr hab.

Instytut Biochemii - Zakład Biologii Molekularnej

Robert Stasiuk mgr

Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych

Romuald Stęborowski mgr

Pracownia Izotopowa

Piotr Stępień prof.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Karolina Stępniak dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Małgorzata Stpiczyńska dr hab. prof. UW

Ogród Botaniczny

Władysława Stremińska mgr

Instytut Zoologii - Zakład Cytologii

Edyta Strzałkowska

Sekcja administracjna

Michał Styczyński mgr

Doktoranci

Barbara Sudnik-Wójcikowska dr hab. prof. UW

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Marcin Sulwiński dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Małgorzata Suska-Malawska dr hab. prof. UW

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Agnieszka Suszek mgr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Aneta Suwińska dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Ewa Symonides prof. dr hab.

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Monika Sysiak mgr

Doktoranci

Anna Szaciłło mgr

Doktoranci

Anna Szakiel dr hab. prof. ucz.

Instytut Biochemii - Zakład Biochemii Roślin

Bożena Szal dr hab.

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Andrzej Szczapa

Ogród Botaniczny

Jarosław Szczepanik dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Katarzyna Szczepańska dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Paweł Szczęsny dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Biologii Systemów

Roman Szczęsny dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Tomasz Szczuka

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Dorota Szubierajska inż.

Ogród Botaniczny

Wojciech Szubierajski

Ogród Botaniczny

Magdalena Szuplewska dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Klaudia Szwaj mgr

Doktoranci

Mateusz Szymczak mgr

Doktoranci

Joanna Szymczak mgr

Doktoranci

Jolanta Szyszka

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Katarzyna Ścibek mgr

Doktoranci

Mirosław Ślusarczyk dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Barbara Świerczek mgr

Doktoranci

Przemysław Świs mgr

Doktoranci

Mateusz Tałanda dr

Instytut Zoologii - Zakład Paleobiologii i Ewolucji

Joanna Tałanda mgr

Doktoranci

Katarzyna Tołkacz mgr

Doktoranci

Henryk Tomaszewicz prof. dr hab. emerytowny

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Anna Tomczyk

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Rafał Tomecki dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Katarzyna Tońska dr hab. prof. UW

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Katarzyna Tracz mgr

Doktoranci

Joanna Trzcińska-Danielewicz dr

Instytut Biochemii - Zakład Biologii Molekularnej

Barbara Tudek prof. dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Elżbieta Turek mgr

Doktoranci

Elżbieta Turkowska mgr

Doktoranci

Piotr Tykarski dr

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Halina Uduji

Ogród Botaniczny

Marcin Uhlik mgr ks.

Doktoranci
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »
Strona 1 z 2


logo HR