logo Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Aneta Suwińska uzyskała dofinansowanie OPUS na badania roli aktywiny A w regulacji rozwoju przedimplantacyjnego zarodka ssaka Drukuj
wtorek, 14 stycznia 2020 15:23

fotografia_A_Suwinska

Rola aktywiny A w regulacji rozwoju przedimplantacyjnego zarodka ssaka

Przedimplantacyjny okres rozwoju zarodka to krytyczny moment, w którym dochodzi do rozdzielenia pluripotentnego epiblastu (przyszłego ciała zarodka) od linii pozazarodkowych tworzących błony płodowe i łożysko. W tym okresie zarodek ssaków wykazuje niezwykłą plastyczność, przejawiającą się zdolnością do regulacji własnego rozwoju w odpowiedzi na eksperymentalną zmianę liczby czy pozycji tworzących go komórek. Komórki zarodka komunikując się ze sobą "wyczuwają" ten nadmiar lub niedobór i wykorzystują różne strategie aby się dostosować i kontynuować z powodzeniem dalszy rozwój. Komunikacja ta polega na wysyłaniu informacji w postaci wydzielanych białek, które łącząc się ze swoimi receptorami na powierzchni sąsiednich komórek kierują je na drogę różnicowania w konkretną linię komórkową. Pomimo wielu dowodów na regulacyjny charakter rozwoju zarodków ssaków, mechanizmy odpowiedzialne za ten fenomen nie są do końca poznane. Jedną ze ścieżek sygnalizacyjnych potencjalnie zaangażowanych w regulację rozwoju zarodka myszy (i innych ssaków) może być ścieżka aktywiny A, białka należącego do rodziny TGFβ (ang. transforming growth factor). Celem naszego projektu jest zbadanie czy aktywina A odgrywa rolę w tworzeniu i segregacji linii komórkowych w zarodku ssaka, gwarantując powstanie prawidłowej blastocysty zdolnej do implantacji.

Wyniki naszych doświadczeń pozwolą nie tylko na poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów kontrolujących losy komórek w zarodku ssaków, ale mogą również dać podstawy do optymalizacji technik wspomaganego rozrodu u człowieka oraz techniki tworzenia zwierząt transgenicznych.

 


logo HR