logo Uniwersytet Warszawski

UWAGA!!!
czwartek, 26 marca 2020 18:14

Szanowni Państwo,

Dziś (w dniu 26 marca 2020 r.) Rektor UW wydał nowe Zarządzenie  (Zarządzenie NR 60 REKTORA UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19). Zarządzeniem Rektora wydłużony został okres pracy zdalnej do dnia 10 kwietnia 2020 r

Przypominam, że:

  1. Pracownicy Wydziału Biologii pracują w trybie zdalnym, za wyjątkiem osób, od których działalności zależy zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku;
  2. Wejścia do pomieszczeń Wydziału będą ograniczone do niezbędnego minimum, np. w razie koniecznego zakończenia doświadczeń.

Podaję wykaz struktur wewnętrznych i stanowisk, na których obowiązuje praca na miejscu w formie dyżurów w zwykłych lub skróconych godzinach pracy, a także stanowisk, które funkcjonują w trybie całodobowym

Dyżury wszystkich sekcji dziekanatów, sekcji obsługi funduszy i serwerowni: poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9 – 11.00; sprzątanie budynku – poniedziałki, środy i piątki w godzinach 6.00-9.00.

Zamknięta pozostaje biblioteka i czytelnia oraz bufet, sklepik i punkt xero.

Całodobowo działa portiernia/ochrona, dostęp do pomieszczeń jednostek odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Na stronie Wydziału Biologii podaję informację o numerach telefonów niezbędnych do kontaktu z Wydziałem:

Dziekan: +48 608 206 016,
Dyrektor administracyjny: +48 608 401 993
Portiernia: 22 55 42 500

Aktualne informacje i pozostałe zarządzenia władz uczelni znajdują się na stronie głównej UW.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora:
ZARZĄDZENIE NR 60 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Mostowska, dziekan

 
Prezentacja o koronawirusie

Prezentacja o koronawirusie przygotowana przez dr hab. Agnieszkę Kwiatek z Zakładu Wirusologii Molekularnej - pobierz pdf

 
Zajęcia w trybie on-line
wtorek, 24 marca 2020 12:58

Aktualna lista przedmiotów, które w całości, lub częściowo, zostaną zrealizowane w semestrze letnim w trybie on-line - pobierz pdf

 
Ważna informacje o dostępie do CNBCh od 23 marca br.
niedziela, 22 marca 2020 22:40

Szanowni Państwo,

Proszę pilnie zapoznać się z przesłanymi przez Panią prof. E. Bulską, po uzgodnieniu z Rektorem M. Pałysem, informacjami o warunkach korzystania z budynków CNBCh UW oraz Radiochemii Wydziału Chemii UW od dn. 23 marca br.

Od dnia 23 marca br. wejście do tych budynków będzie możliwe tylko dla osób, których obecność jest niezbędna dla zabezpieczenia ciągłości pracy i zabezpieczenia aparatury oraz mienia UW. Osoby te muszą uzyskać zgodę dziekana Wydziału Biologii. Imienną listę upoważnionych przez dziekana osób sporządzi Pani Dyrektor dr Magdalena Sobolewska. Osoby, które nie będą miały upoważnienia, nie będą wpuszczane na teren obu budynków.

Dostęp do budynku przy ul. Miecznikowa 1 odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Licząc na Państwa zrozumienie i współpracę
pozostaję z szacunkiem
Agnieszka Mostowska, dziekan Wydziału Biologii

Zasady wejście do budynków CNBCh UW oraz Radiochemii Wydziału Chemii UW (pdf)

 
Szanowni Państwo,

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy zaangażowali się w dostosowanie sposobu prowadzenia zajęć do szczególnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy!

Dzięki działaniom jakie Państwo podjęli, wiele przedmiotów możemy prowadzić in silico. Chciałbym, aby zaangażowanie nas wszystkich i wsparcie Samorządu Studentów pozwoliło na planowe zrealizowanie programów  ostatnich lat studiów I. i II. stopnia. Liczę na to, że nawet kontaktując się wyłącznie na odległość, uda się Państwu otoczyć opieką studentów przygotowujących prace dyplomowe, co uchroni nas przed przesuwaniem terminów ich obron.

Niestety jest zbyt wiele niewiadomych, żeby w chwili obecnej bezbłędnie przewidzieć co będzie dalej.

Dlatego mogę jedynie za mistrzem Młynarskim powiedzieć “róbmy swoje”, za co z góry gorąco Państwu dziękuję!

Z wyrazami szacunku,
Piotr Borsuk
prodziekan ds. studenckich

 


logo HR