logo Uniwersytet Warszawski

RDLS Sp z o.o. (spółka spin – off UW) i PGE S.A. otrzymały dotację na opracowanie technologii recyklingu baterii litowo-jonowych. Drukuj
wtorek, 30 stycznia 2018 09:44

Loga RDLS_PGEKonsorcjum przedsiębiorstw RDLS sp. z o.o. (spółka spin-off UW) – jako Lidera Konsorcjum oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.) – jako członka Konsorcjum, podpisały umowę z NCBiR na realizację projektu RELION. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów bateryjnych w szczególności akumulatorów litowo - jonowych wykorzystywanych w systemowych magazynach energii elektrycznej. Po pomyślnym zakończeniu prac badawczo – rozwojowych technologia zostanie wdrożona przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Technologia hydrometalurgicznego recyklingu zużytych akumulatorów litowych, która zostanie opracowana w ramach projektu, może znaleźć zastosowanie w dynamicznie rozwijających się obszarach przemysłu – magazynowaniu energii elektrycznej, elektromobilności, elektronice konsumenckiej.

RDLS to spółka typu spin-off z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, która specjalizuje się w badaniach środowiskowych i biotechnologicznych. Jako spółka osadzona w środowisku akademickim, RDLS zapewnia szybkość i elastyczność działania oraz dostęp do aparatury i know - how, potrzebnych przy realizacji przedsięwzięcia. PGE SA dysponuje wszystkimi ważnymi zasobami (finansowymi, ludzkimi, infrastrukturą itp.), niezbędnymi do wdrożenia technologii w skali pilotażowej oraz przemysłowej.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu sektorowego „PBSE”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer umowy POIR.01.02.00-00-0330/16. Wartość projektu: 5 830 875,00 złotych, w tym wkład Funduszy Europejskich: 3 993 455,25 złotych.

Więcej informacji na temat projektu na stronach RDLS Sp z o.o i GK PGE SA

http://rdls.pl/relion/

https://www.gkpge.pl/bip/projekty-wspolfinansowane

 


logo HR