Biopreparaty bakteryjne w rekultywacji gleb rolnych Drukuj
czwartek, 09 listopada 2017 15:16

Biopreparaty_bakteryjne_ilustracja

W październiku 2017 roku dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW wraz z UOTT przeprowadziła kampanię medialną, która dotyczyła prac badawczych w zakresie biotechnologii dla rolnictwa prowadzonych przez jej zespół w ramach działalności Spółki spin-off Uniwersytetu Warszawskiego- BACTrem. Badania te pozwoliły wypracować niezwykle skuteczne i obiecujące metody wspomagania upraw rolnych. Proponowane metody związane są z prowadzeniem upraw rolnych przy znaczącym ograniczeniu toksycznych oprysków i mineralnego nawożenia gleb, za to z wykorzystaniem występujących w glebach pożytecznych bakterii. Kampania wywołała dyskusję dotycząca szkodliwości substancji aktywnej - glifosatu zwartej w herbicydach - powszechnie nazywanych związkami chwastobójczymi.

Dr hab. Magdalena Popowska została zaproszona na posiedzenie sejmowej Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która odbyła się pod koniec października. W czasie posiedzenia dr hab. Magdalena Popowska wygłosiła referat „Biopreparaty bakteryjne w rekultywacji gleb rolnych”. Wykład dotyczył możliwości wspomagania upraw rolnych za pomocą bakterii występujących w glebach i opracowanych biopreparatów oraz niebezpieczeństw związanych z powszechnym stosowaniem pestycydów (w tym herbicydów, fungicydów i bakteriocydów), a także wykorzystania nawozów mineralnych w rolnictwie na terenie Polski.

Więcej informacji na ten temat: http://www.uott.uw.edu.pl/bedzie-rewolucja-rolnictwie-opryskow-nawozow-produkcji-zywnosci/ oraz w Zakładce Aktualności i Blog Naukowy na stronie www.bactrem.pl