logo Uniwersytet Warszawski

Przedstawiciele Wydziału Biologii w Komitecie zarządzającym Akcji COST Drukuj
czwartek, 17 sierpnia 2017 13:59

Akcji_COST_ilustracja

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oddelegowało dr hab. Małgorzatę Suską-Malawską oraz dr Monikę Mętrak do Komitetu Zarządzającego Akcji COST CA16233. Akcja ta jest poświęcona organizacji sprawnie działających sieci naukowych w zakresie interdyscyplinarnych (klimatologia, nauki rolnicze, nauki o Ziemi, nauki społeczne, politologia) badań zmian przyrodniczych i społecznych, zachodzących obecnie w krajach strefy suchej i pół suchej. Jednym z pięciu głównych zadań zdefiniowanych przez Autorów projektu jest określenie związków pomiędzy zmianami klimatu oraz postępującą degradacją środowiska (intensyfikacja erozji, pustynnienie, rosnące zasolenie) a kwestią bezpieczeństwa żywnościowego (ang. food security). Badania te mają prowadzić do wypracowania zindywidualizowanych strategii adaptacji do zmian klimatu, tak aby zminimalizować ich wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe. Do tej pory udział w akcji COST CA16233 zadeklarowało 35 uczestników reprezentujących 14 państw członkowskich akcji COST oraz 3 partnerów spoza Europy.

 


logo HR