logo Uniwersytet Warszawski

II tura rekrutacji na Studia Doktoranckie Drukuj
piątek, 28 lipca 2017 20:36

Dziekan
Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza dodatkową rekrutację na Studia Doktoranckie

Studia są prowadzone w formie indywidualnych studiów stacjonarnych, w których uczestniczy również Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego, PAN. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny z zakresu nauk przyrodniczych lub informatyki, matematyki, fizyki.

Podania o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej i wymagane dokumenty należy składać od 6 września br. w dziekanacie głównym Wydziału Biologii, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa.

Streszczenia proponowanych projektów, a także warunki i tryb rekrutacji są zamieszczone na stronie
http://www.biol.uw.edu.pl w zakładce Student/Studia III stopnia/Rekrutacja WB

 


logo HR