logo Uniwersytet Warszawski

Rekrutacja na Studia Doktoranckie w zakresie wszystkich specjalności Drukuj
poniedziałek, 05 czerwca 2017 11:08

Dziekan
Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza rekrutację
na Studia Doktoranckie w zakresie wszystkich specjalności istniejących na Wydziale.

Studia są prowadzone w formie indywidualnych studiów stacjonarnych. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny w zakresie nauk przyrodniczych lub informatyki, matematyki, fizyki.

Podania o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej i wymagane dokumenty należy składać od 15 maja do 30 czerwca br. w dziekanacie głównym Wydziału Biologii, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 5 – 7 lipca 2017 r.

Streszczenia proponowanych projektów, a także warunki i tryb rekrutacji są zamieszczone na stronie http://www.biol.uw.edu.pl w zakładce Student/Studia III stopnia/Rekrutacja

 


logo HR