logo Uniwersytet Warszawski

Polska zwiększa zaangażowanie w GBIF, stając się członkiem z prawem głosu Drukuj
niedziela, 05 marca 2017 20:52

logo gbifPolska została 39-tym „Członkiem Głosującym” (Voting Participant) Światowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (Global Biodiversity Information Facility, GBIF) oraz 19-tym państwem członkowskim z Europy. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Łukasz Szumowski, podpisał umowę członkowską (Memorandum of Understanding), dołączając Polskę do grupy krajów wspierających budżet centralny GBIF.

Reprezentanci naszego kraju mogą odtąd brać udział w głosowaniach i podejmowaniu decyzji Rady Zarządzającej (Governing Board) GBIF. Przewodniczącym delegacji i zarazem menadżerem Węzła Krajowego GBIF (Polish Participant Node), jest dr Piotr Tykarski z Wydziału Biologii UW. Polska była aktywnym uczestnikiem sieci GBIF od samego początku jego powstania w roku 2001, mając dotąd status Członka Stowarzyszonego (Associate Member). Od roku 2003 cele GBIF realizuje Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności, w ramach której powstał Węzeł Krajowy, zlokalizowany przy Wydziale Biologii UW.

Zmiana statusu oznacza istotny wzrost zaangażowania Polski w globalną infrastrukturę, którą GBIF udostępnia dla dobra wspólnego, celem umożliwienia powszechnego i darmowego i otwartego dostępu do danych o różnorodności biologicznej do zastosowań naukowych i instytucjonalnych.

Poprzez sieć GBIF 22 Członków sieci KSIB do tej pory opublikowało już 97 baz danych w systemie open-access, zawierających ponad 1,6 mln danych o występowaniu gatunków (www.gbif.org). Niemal 90% to danych o bioróżnorodności Polski, a pozostałe dotyczą lokalizacji z ponad 100 innych krajów. W każdym miesiącu użytkownicy z całego świata pobierają średnio niemal 26 mln rekordów opublikowanych przez polskie instytucje członkowskie.

Polska znajduje się na 19-tej pozycji pod względem liczby odwiedzających strony portalu GBIF.org, co pozytywnie świadczy o krajowym środowisku użytkowników danych. Od roku 2009 powstało 28 artykułów naukowych autorów z krajową afiliacją, wykorzystujących dane GBIF, w tym także prace będące efektem projektów wspieranych przez MNiSW i NCN.

Donald Hobern, Sekretarz Generalny GBIF: "Decyzja Polski, aby stać się Członkiem Głosującym, dowodzi zaangażowania państwa w otwartą naukę i korzyści płynące z udziału we wspólnej infrastrukturze danych. Mamy nadzieję, że posłuży to za przykład dla innych krajów w Europie i poza nią, ponieważ dążymy do możliwie najszerszej podstawy finansowej dla wsparcia umiarkowanych kosztów kluczowych serwisów GBIF."

Podsekretarz Stanu MNiSW, prof. Łukasz Szumowski: "Ministerstwo traktuje GBIF jako ważną inicjatywę i międzynarodowy projekt, niosący perspektywę poprawy dostępności globalnych danych o różnorodności biologicznej. Pierwszy okres pracy Polskiego Węzła GBIF oraz Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB) potwierdził rzetelność i skuteczność ich działań w mobilizacji danych naukowych naszego kraju. Mamy nadzieję, że pełne członkostwo umożliwi polskim instytucjom znacznie ściślejszą współpracę z GBIF, co zaowocuje podniesieniem użyteczności i jakości danych o bioróżnorodności dostępnych poprzez sieć globalną."

http://www.gbif.org/newsroom/news/poland-becomes-voting-participant

 


logo HR