Joanna Lilpop

mgr Joanna Lilpop
Asystent
Tel. (+48) 022 55 42 518,
e-mail: j.lilpop@biol.uw.edu.pl

 

 

 

 

Absolwentka Wydziału Biologii UW na kierunku biotechnologia, od wielu lat zajmuje się popularyzacją nauki, szczególnie współczesnej biologii i biotechnologii. Współtworzyła  i organizowała działalność BioCentrum Edukacji Naukowej oraz Fundacji BioEdukacji. Prowadząc działalność popularyzatorską, ściśle współpracowała z najlepszymi instytucjami naukowymi kraju: MIBMiK, IBB PAN, IBD im. Nenckiego PAN, SGGW, WB UW. Opracowała i wdrażała programy dla edukacji pozaformalnej, programy szkoleń dla nauczycieli, tworzy pomoce dydaktyczne dla szkół. Trener warsztatów laboratoryjnych dla uczniów oraz kursów doskonalących dla nauczycieli. W zainteresowaniach zawodowych są jej szczególnie bliskie: metoda eksperymentu, Inquiry Based Science Education i nauka przez działanie. Realizowała międzynarodowy projekt „Volvox – Innowacyjna sieć wspierająca nauczanie biologii w Europie” we współpracy z dziesięcioma partnerami europejskimi. Ma także doświadczenie w pracy w szkole licealnej jako nauczyciel biologii. W działalności naukowej w Instytucie Badań Edukacyjnych zajmowała się diagnozą umiejętności związanych z rozumowaniem naukowym wśród dzieci i młodzieży. Współzałożycielka STEMpla – Pracowni na rzecz Edukacji STEM, gdzie szuka niekonwencjonalnych rozwiązań w obszarze edukacji przyrodniczej, matematycznej i technicznej.

Wybrane publikacje

  1. Lilpop J. Analiza podręczników do biologii z III etapu edukacyjnego pod względem realizacji obowiązku nauczania metody badań biologicznych. Raport tematyczny z badania. Instytut Badań Edukacyjnych, 2014.
  2. Chrzanowski MM., Grajkowski W., Lilpop J., Musialik M, Ostrowska B. Dociekanie naukowe w zadaniach testowych. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów – część 2. Uniwersytet Jagielloński, 2013.
  3. Lilpop J., Poziomek U., Spalik K. Realizacja przedmiotu przyroda–poradnik dla dyrektorów i nauczycieli. Instytut Badań Edukacyjnych, 2013.
  4. Lilpop J. Jak naucza się przedmiotów przyrodniczych w Europie? Relacja z wyjazdu studyjnego do Anglii. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2/2011. Instytut Badań Edukacyjnych, 2011.
  5. Buczek I., Grajkowski W., Lilpop J., Poziomek U., Twardowska A.: Prace badawcze Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1/2011. Instytut Badań Edukacyjnych, 2011.
  6. Lilpop J. Science Festival School – Molecular Biology for Common People. Science Education: Best Practices of Research Training for Students Under 21. Volume 47 NATO Science Series: Science and Technology Policy, 2005.
  7. Lilpop J. Szkoła Festiwalu Nauki – prosty sposób na trudną biologię. Biologia w Szkole. 2005, nr 4, s.29-31
  8. Minczuk M, Lilpop J, Boros J, Stepien PP. The 5′ region of the human hSUV3 gene encoding mitochondrial DNA and RNA helicase: promoter characterization and alternative pre-mRNA splicing. Biochim Biophys Acta. 2005 Jun 30;1729(2):81-7.