Instytut Badań Edukacyjnych

Baza Dobrych Praktyk IBE, w tym – Baza Narzędzi Dydaktycznych

Rozbudowana baza sprawdzonych pomysłów oraz zestawy zadań z przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka polskiego, historii, matematyki i wiedzy o społeczeństwie, które mogą być przydatne na zajęciach z tych przedmiotów.

Edukacja Biologiczna i Środowiskaowa

Kwartalnik naukowy Edukacja Biologiczna i Środowiskowa jest adresowany przede wszystkim do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Proponujemy go jednak również uczniom i studentom, którzy pragną rozszerzyć swoją wiedzę, a także naukowcom zaangażowanym w ulepszanie dydaktyki przedniotów przyrodniczych w szkole. Wierzymy, że dzięki lekturze EBiŚ nauczyciele będą mogli jeszcze ciekawiej i skuteczniej poprowadzić zajęcia w szkole, zaś uczniowie i studenci zyskają wiarygodne źródło wiedzy z dziedzin, którymi się interesują.

WYNIKI BADANIA PISA 2012 W POLSCE – pełny raport

WYNIKI BADANIA PISA 2015 W POLSCE – pełny raport

10 miejsce w Unii Europejskiej w rozumowaniu w naukach przyrodniczych, 3 w czytaniu i interpretacji, 6 w matematyce. Polscy uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej OECD we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem: rozumowania w naukach przyrodniczych, czytania i interpretacji, umiejętności matematycznych. Jednak ich wyniki są niższe niż podczas poprzedniej edycji badania w 2012 r. Po raz pierwszy uczniowie rozwiązywali zadania na komputerach, nie „na papierze”.

Olimpiada Biologiczna

Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej. Poradnik metodyczny

Opracowany przez Autorki poradnik jest próbą odpowiedzi na najczęściej zadawane przez dyrektorów szkół i nauczycieli pytania: Jak prawidłowo interpretować podstawę programową przyrody? Czym jest wątek tematyczny i przedmiotowy? W jaki sposób dokonać wyboru wątków? Jak zorganizować nauczanie przyrody?

Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych, psychologii i socjologii.

Super WebQuest, czyli jak zrobić super nowoczesny WebQuest

W warsztacie lektora – materiały przygotowane w Tackk o odwróconej klasie i narzędziach multimedialnych

Podręcznik tworzenia zadań

 

NAUCZYCIELU, CZEMU MA SŁUŻYĆ TWOJE OCENIANIE?

 Edukacyjne mity

 

Raporty z badań edukacyjnych dot. przedmiotów przyrodniczych:

 

Nowa Pracownia Przyrody. Opracowanie rekomendacji wyposażenia szkolnej pracowni przyrody klas IV-VI SP. Centrum Nauki Kopernik

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/przewrot_kopernikanski/pracownia_przyrody/PRACOWNIA_PRZYRODY_B5_www_29.06_v2.pdf

Doświadczenie (nie)oswojone. Stosowanie metody badawczej  na lekcjach przyrody. Raport z badania ilościowo-jakościowego.

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/przewrot_kopernikanski/pracownia_przyrody/Doswiadczenie__nie_oswojone.pdf

 

Raport Dobre praktyki w przyrodniczej edukacji pozaformalnej. Badania oferty zajęć przyrodniczych. IBE.

http://eduentuzjasci.pl/badania/155-publikacje/raport/raport-z-badania/dobre-praktyki-w-przyrodniczej-edukacji-pozaformalnej/786-dobre-praktyki-w-przyrodniczej-edukacji-pozaformalnej.html

 

Poradnik „Przedmioty przyrodnicze poza szkołą czyli jak świadomie korzystać z oferty przyrodniczej edukacji pozaformalnej”. IBE

http://eduentuzjasci.pl/badania/25-informacje/wydarzenia/1019-przedmioty-przyrodnicze-poza-szkola-poradnik-ibe-dla-nauczycieli.html

 

Diagnoza potrzeb nauczycieli przyrody w szkole podstawowej w zakresie wsparcia w prowadzeniu lekcji metodą badawczą – raport tematyczny z badania. IBE

http://eduentuzjasci.pl/badania/185-publikacje/raport/raport-z-badania/diagnoza-potrzeb-nauczycieli-przyrody/965-diagnoza-potrzeb-nauczycieli-przyrody.html

 

„Diagnoza kompetencji gimnazjalistów (DKG)”. IBE 2012.

http://eduentuzjasci.pl/badania/157-publikacje/raport/raport-z-badania/diagnoza-kompetencji-gimnazjalistow/859-raport-z-badania-diagnoza-kompetencji-gimnazjalistow-przedmioty-przyrodnicze-2012.html

 

Analiza podręczników do biologii z III etapu edukacyjnego pod względem realizacji obowiązku nauczania metody badań biologicznych. Raport tematyczny z badania. IBE

http://eduentuzjasci.pl/badanie/207-publikacje/raport/raport-z-badania/analiza-podrecznikow-do-biologii-3-etap-edukacyjny/1145-analiza-podrecznikow-do-biologii-z-iii-etapu-edukacyjnego-pod-wzgledem-realizacji-obowiazku-nauczania-metody-badan-biologicznych-raport-tematyczny-z-badania.html

 

Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach. Raport z badania. IBE

http://eduentuzjasci.pl/badanie/187-publikacje/raport/raport-analityczny/podstawy-programowe-w-zakresie-przedmiotow-przyrodniczych-w-wybranych-krajach/991-podstawy-programowe-w-zakresie-przedmiotow-przyrodniczych-w-wybranych-krajach.html

 

Przedmioty przyrodnicze – jak powinniśmy uczyć małe dzieci o przyrodzie? Poradnik. IBE

http://ebis.ibe.edu.pl/docs/ebis-poradnik-2016.pdf

 

Laboratorium Myślenia. Raport z badania 2011, Raport z Badania 2011-2014. IBE.

 

 

Czasopisma dla nauczycieli:

Science in School

http://www.scienceinschool.org/

Edukacja Biologiczna i Środowiskowa

http://ebis.ibe.edu.pl/

 

Placówki Doskonalenia Nauczycieli – publiczne i niepubliczne:

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń http://www.wcies.edu.pl/

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

https://centrum.mscdn.pl/

Ośrodek Rozwoju Edukacji

https://www.ore.edu.pl/

 

Inspiracje przyrodnicze – scenariusze zajęć przyrodniczych, pomysły na eksperymenty itp:

Centrum Edukacji Obywatelskiej

www.ceo.org.pl

BioCentrum Edukacji Naukowej

www.biocen.edu.pl

Klub Młodych Odkrywców

www.kmo.org.pl

Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła

http://www.zrodla.org/

EduScience

http://www.eduscience.pl/

Baza Narzędzi Dydaktycznych IBE

http://bdp.ibe.edu.pl/

E-podręczniki ORE

http://www.epodreczniki.pl

 

Anglojęzyczne:

DNA to Darwin

http://www.dnadarwin.org/

https://www.hhmi.org/biointeractive

https://www.dnalc.org/

Understanding Science

http://undsci.berkeley.edu/

 

Portale edukacyjne:

Ocenianie Kształtujące

http://www.ceo.org.pl/pl/ok

Edukacja Globalna:

http://globalna.ceo.org.pl/

Portal EduNews

http://www.edunews.pl/

Superbelfrzy

http://www.superbelfrzy.edu.pl/

Poradniki i publikacje

https://edustore.eu/

 

 

 

Uczymy myślenia. Zadania na lekcje przedmiotów przyrodniczych. IBE http://eduentuzjasci.pl/badanie/152-publikacje/inne-publikacje/952-uczymy-myslenia-zadania-na-lekcje-przedmiotow-przyrodniczych-najnowsza-ksiazka-pracowni-przedmiotow-przyrodniczyc.html

 

 

 

Pomoce dydaktyczne do szkół:

http://eduko.pl/sklep

http://www.cezas.waw.pl

http://www.jangar.pl/

 

Pomoce dydaktyczne dla szkół – odczynniki i materiały laboratoryjne:

http://www.poch.com.pl/

http://www.equimed.com.pl/

 

Pomoce dydaktyczne dla szkół – na świecie:

www.Carolina.com

www.ncbe.reading.ac.uk

http://www.philipharris.co.uk/

http://www.edulab.com/

 

Konkursy dla uczniów, praca z uczniem zdolnym:

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc. Poradnik

http://fundusz.org/images/zdolne-dziecko.pdf

Olimpiada Biologiczna

http://www.olimpbiol.pl

Konkurs Świetlik

http://www.swietlik.edu.pl