Na podstawie § 13 ust. 2 i 4 oraz § 18 i 19 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 września 1991 roku w związku z Uchwałą Rady Wydziału Biologii z dnia 12 grudnia 2005 roku, Senat UW postanowił utworzyć wydziałową Pracownię Dydaktyki Biologii. Zgodnie z Uchwałą Senatu UW dnia 22 lutego 2006 roku powstała samodzielna pracownia, której pierwszym kierownikiem była

dr hab. prof. APS Ligia Tuszyńska (do 2014 roku). Przez wiele lat dbała o pozytywny wizerunek dydaktyki biologii wskazując jej miejsce wśród dyscyplin naukowych.

Od tego czasu Wydział Biologii kształci liczne grono nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy  z zaangażowaniem i pasją pracują z dziećmi i młodzieżą w szkołach i innych placówkach związanych z oświatą.

Od 2014 kierownikiem Pracowni Dydaktyki Biologii jest dr Marcin M. Chrzanowski.