2017

Jak uczyć o energii jądrowej?

Drukuj
poniedziałek, 04 września 2017 15:44
w imieniu Ministerstwa Energii oraz Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii,  przyrody i wychowania do bezpieczeństwa oraz doradców metodycznychpracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całego kraju do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym energetyki jądrowej.Całodniowe szkolenie jest bezpłatnea organizatorzy zapewniają przerwę obiadową i przerwy kawowe.

Szkolenia odbędą się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego mieszczącym się przy ulicy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie w następujących terminach dla poszczególnych województw:

25 września 2017r.
(poniedziałek)
26 września 2017r.
(wtorek)
27 września 2017r.
(środa)
28 września 2017r.
(czwartek)
1. zachodnio-pomorskie
2. lubuskie
3. wielkopolskie
4. pomorskie
1. dolnośląskie
2. opolskie
3. śląskie
4. łódzkie
1. mazowieckie
2. warmińsko-mazurskie
3. podlaskie
4. kujawsko-pomorskie
1. małopolskie
2. świętokrzyskie
3. podkarpackie
4. lubelskie

Więcej informacji można znaleźć tutaj

2017

Młodzi badacze na rzecz zielonej stolicy – projekt realizowany we współpracy z  Fundacją GAP Polska-Plan Globalnego Działania Na Rzecz Ziemi

2016 – 2017

Nowoczesne nauczanie przedmiotów przyrodniczych w języku angielskim – programy i strategie kształcenia studentów-przyszłych nauczycieli 

Projekt realizowany wraz z Laboratorium Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Skrypt do zajęć dla studentów Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego: DIDACTICS OF SCIENCE IN INTERNATIONAL CURRICULA

Szkoła Letnia „Mamy tylko jedną planetę” – kontynuacja

30 listopada 2015 – 7 grudnia 2015

30 listopada  

12.30-13.30 prof. K. Jagła „Diversification of cell fates during myogenesis – lessons from Drosophila” sala 103 b

14.00-16.00 dr hab. M. Nodzyńska „Animacja nauki – wizualizacja wiedzy” sala komputerowa201 a

16.30-18.00 dr M. Trepczyński „Krytyczne myślenie i metoda naukowa w dydaktyce szkoły wyższej” sala 201a

1 grudnia

8:00 – 10.30 dr P. Cieśla „Technologia komputerowe w służbie animacji nauki” sala komputerowa202 a

4 grudnia

11 – 13:00 dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska „Koncepcja zrównoważonego rozwoju – realizacja jego założeń w edukacji”, Sala Rady Wydziału

7 grudnia

11:30 – 13:30 Aleksandra Atłowska - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie sala 401A

WALIDACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO – JAK POPRAWNIE BUDOWAĆ ZADANIA I TESTY NA KOLOKWIA, EGZAMINY, OLIMPIADY?

Szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Biologii, Wydziału Chemii i Wydziału Fizyki UW współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2-4 grudnia 2015

Program szkolenia – ogłoszenie

II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych

19 – 20 listopada 2015

Zapraszamy ponownie do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych, w tym roku zatytułowanej 

O kontynuacji kształcenia szkolnego na uczelniach wyższych – od tradycji do innowacyjności.

Główne zagadnienia konferencji:

 •  Trudności w podtrzymaniu kontinuum pomiędzy kształceniem szkolnym i kształceniem w uczelniach wyższych,
 • Nowoczesne metody dydaktyczne stosowane w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych na etapie edukacji szkolnej i kształcenia akademickiego na wydziałach przyrodniczych,
 • Dydaktyczna transformacja wiedzy akademickiej w dziedzinie nauk przyrodniczych,
 • Dydaktyczna transformacja metodyki przeprowadzania doświadczeń przyrodniczych
 • Rola transformacji wiedzy w kształtowania błędnych przekonań w nauce,
 • Rola nauczyciela akademickiego w kształtowaniu kompetencji przyszłego popularyzatora nauki.

Ważne terminy:

 • Przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa (wraz z abstraktem) – do 25.10.2015
 • Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej – 30.10.2015
 • Termin przesyłania artykułów pokonferencyjnych – 31.01.2016  

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach
 • prezentacja wyników badań lub pracy przeglądowej
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa w konferencji
 • publikacja w czasopiśmie punktowanym Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (warunkiem jest uzyskanie pozytywnej recenzji rady naukowej czasopisma)
 • catering w czasie dni konferencji

 

Osoby zainteresowane noclegiem w czasie konferencji prosimy o kontakt drogą mailową bgawronska@biol.uw.edu.pl

Formularz zgłoszenia

Plan konferencji 2015

Szkoła Letnia 2015 – kwiecień, maj, czerwiec

 

         

 

5 – 8 czerwca 2014   Szkoła Letnia „Mamy tylko jedną planetę”

9 czerwca 2014 

Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych

Dydaktyka szkoły wyższej – okiem biologa i pedagoga

Pracownia Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii UW serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Dydaktyków Szkół Wyższych pt. Dydaktyka szkoły wyższej – okiem biologa i pedagoga. Celem konferencji jest:

 • nawiązanie współpracy wydziałów przyrodniczych szkół wyższych wokół podnoszenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich
 • wymiana doświadczeń pomiędzy doktorantami a doświadczonymi dydaktykami szkół wyższych
 • promocja nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych dla podnoszenia jakości kształcenia

Poniżej zamieszczono program konferencji, zaproszenie, kartę zgłoszenia, kontakt oraz informacje dotyczące lokalizacji i dojazdu.

Program konferencji   Zaproszenie      Karta zgłoszenia      Kontakt      Lokalizacja i dojazd

 

 

 

 

2012

Realizacja projektu pt.: „Transformacja wiedzy przyrodniczej na poziom kształcenia szkolnego”

2010-2011

Opracowanie programu wielostronnego kształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim

2010

Realizacja projektu pomocy dydaktycznej w postaci scenariuszy lekcji dla szkół podstawowych pt.: „Ja i moje otoczenie – ciekawe zdjęcia w terenie”

2009

Konkurs dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych „Karol Darwin – fascynacja przyrodą”

Realizacja projektu pomocy dydaktycznej w postaci filmu pt. „Fascynacja przyrodą – Karola Darwina dziennik z podróży”

Organizacja XVI Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyków Szkół Wyższych i Nauczycieli Przedmiotów Pryzrodniczych pt.: „Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy”

2008

Konferencja Nauczycieli pt.: „Karol Linneusz – sen o porządku w naturze;”

„Rola gminnych programów edukacji środowiskowej w kształtowaniu poglądów i postaw”

2007

Konferencja Naukowa pt.: „Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych wyzwaniem dla nauczycieli i samorządowców”

2006

Konferencja Naukowa pt.: „Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych w programach warszawskich spółdzielni mieszkaniowych i placówek oświatowych”;

Projekt (opracowanie środków dydaktycznych) pt.: „Edukacja ekologiczna młodzieży wsparciem zrównoważonego rozwoju” – sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Więcej informacji na stronie: http://www.biol.uw.edu.pl/ee

2005

Konferencja Naukowa pt.: „Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej”;

Grant KBN