mgr Agata Aszklar
Asystent, Koordynator Praktyk Pedagogicznych
Tel. (+48) 022 55 42 518
e-mail: a.aszklar@biol.uw.edu.pl

Notka biograficzna

Kursy prowadzone w roku akademickim 2015/2016

Dydaktyka biologii (link)

Dydaktyka przyrody (link)

Edukacja zdrowotna (link)

 

Wybrane publikacje

Monografie autorskie i prace zbiorowe

Tuszyńska L.,  Aszklar A. (red.), 2010, Pole Mokotowskie, Przewodnik metodyczny do prowadzenia zajęć terenowych, Wydział Biologii UW, Warszawa,  ISBN 978-83-913372-6-4

Rozdziały w książkach

Aszklar A., Nauczyciel dialogu w świetle edukacji akademickiej, 2011. (w:) D. Jankowska [red] Pedagogika dialogu – Nauczyciele dialogu, Wyd. APS, Warszawa, s. 253-257, ISBN: 978-83-62828-33-3

Aszklar. A., 2010. Dlaczego nauczyciele nie lubią zajęć w terenie? (w:) Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy, str. 290-296, Wydział Biologii UW