Materiały – Dydaktyka Szkoły Wyższej 2014/15

Wykład 1. Historia dydaktyki biologii

Wykład 2. Projektowanie procesu kształcenia

Wykład 3.Metody kształcenia

Wykład 4. Aktywizacja studenta

Wykład 5. Pomiar dydaktyczny

Wykład 6. Struktura zajęć

 

kontakt – dr Marcin Chrzanowski    m.chrzanowski@biol.uw.edu.pl