prof. dr hab. Edward Siński

Profesor emerytowany
tel: 22 554 11 113
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zainteresowania badawcze


Biologia oddziaływań pasożyt-żywiciel, immunobiologia inwazji pasożytniczych, epidemiologia pasożytniczych Protista u ludzi z niedoborami immunologicznymi. Bioróżnorodność i zmienność między i wewnątrzgatunkowa pasożytów na poziomie molekularnym oraz ich filogenetyka. Patogeny (Borrelia burgdorferi s.l., Anaplasma phagocytophilum, Bartonella sp. i Babesia sp.) wywołujące u ludzi choroby odkleszczowe (TBD) - ich biologia i ekologia w układzie wektor – zoonotyczny rezerwuar.

PROJEKTY BADAWCZE 1967-2013


 1. Grant United States Department of Agriculture (USDA): ”Immunological response of sheep and goats to strongyloidiasis”; 1967-1972.
 2. Grant United States Department of Agriculture (USDA): “ Immunological response of sheep to ostertagiosis, haemonchosis and chabertiosis and preparation of a UV vaccine”; 1973-1978.
 3. Projekt PAN pt. „Ekspulsja pasożytów i jej mechanizmy immunologiczne”.1983: Veterinary Medicine Research Institute Iowa State University, Ames, Iowa, USA grant: Enteral and parenteral responses in mice after primary infection with Trichinella spiralis”; 1981-1985.
 4. Projekt IAEA Research Contract No. 3572/RB “Effect of host nutrition on immunity and local immune response of rabbits to Obeliscioides cuniculi”; 1984-1986.
 5. Projekt Tempus Phare, JEP 1950 pt. “Control of parasitic diseases”; 1991-1994.
 6. Projekt Ministerstwa Zdrowia i National Institute of Health nr 96-288, pt. „Cryptosporidiosis in Poland : the prevalence in man and animals, and the distribution of Cryptosporidium in the environment” (współwykonawcy projektu: Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej AM w Poznaniu, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni); 1997-1999.
 7. Badania CPBP (04.07/III.7) pt. Badania lokalnych mechanizmów immunogenezy i patogenezy w jelitowych inwazjach pasożytniczych; 1986-1990.
 8. Badania CPBP (04.07/III.11) pt. Badania nad występowaniem Cryptosporidium sp. w Polsce: relacje antroponoza/zoonoza”; 1986-1990.
 9. Badania własne (UW), pt. Immunogeneza lokalnych procesów odpornościowych w inwazji Trichinella spiralis”; 1991-1992.
 10. Wellcome Travelling Research Fellowship (Uniwersytet w Glasgow) pt. “Genetyczna kontrola odporności w inwazjach nicieni żołądkowo-jelitowych u owiec”; 1992.
 11. Grant KBN nr GP20303405, pt. „ Immunogeneza procesów odpornościowych w inwazji Trichinella spiralis”; kierownik grantu; 1993-1995.
 12. Grant KBN nr 6PO4C04713, pt. „Rola kleszczy Ixodes ricinus i gryzoni (Rodentia) w rozprzestrzenianiu zakażeń Borrelia burgdorferi s.l. w środowisku naturalnym”; kierownik grantu; 1998-2000.
 13. Polish-British Joint Research Collaboration Programme (KBN-British Council) nr UM 855, pt.„The role of natural parasites of wild rodents in maintaining the zoonotic reservoir of opportunistic intestinal infection for human communites”. Participant Home Institution; 1998-2000.
 14. NATO Science Programme, Collaborative Linkage Grant “Implementation of FISH assays for detection of human enteropathogens”(prof. T. Graczyk from Johns Hopkins University – prof. Edward Siński from Warsaw University); 2000.
 15. Grant promotorski KBN nr 6P04CO2318, pt. „Środowiskowe uwarunkowania zarażeń Cryptosporidium: rezerwuar zoonotyczny i molekularna charakterystyka izolatów”; 2000-2001; kierownik grantu.
 16. Grant promotorski KBN nr 6P04C02020, pt. „Transmisja horyzontalna w koinfekcjach Borrelia afzelii i B. garinii u dziko żyjących gryzoni”; 2001- 2002; kierownik grantu.
 17. Grant KBN nr P04C09721, pt. „Populacyjne i doświadczalne badania inwazji Cryptosporidium parvum i C. muris u gryzoni”; 2001-2004; kierownik grantu.
 18. Grant BC KBN British-Polish Young Scientists Programme no.WAR/341/06 “Helminths diversity in wildlife rodents and its role in maintaining the different genotypes of Cryptosporidium parvum.”;UW and University of Nottingham; 2003; Coordinator.
 19. Grant promotorski KBN nr 3P04C 102 25 pt. Wpływ nicieni z rodziny Heligmosomoididae na zarażenie Cryptosporidum parvum u wolno żyjących gryzoni: badania środowiskowe i eksperymentalne”; 2003-2005; kierownik grantu.
 20. Grant KBN nr 2P04C 098 27 pt. „Badania naturalnych źródeł zarażenia mikropasożytów patogennych dla człowieka”; 2004-2007; kierownik grantu.
 21. Grant promotorski MNiSW nr N30302931/0865 pt. Hemopasożyty gryzoni (Babesia spp. I Bartonella spp.) patogenne dla człowieka : badania środowiskowe i molekularne; 2006-2008; kierownik grantu.
 22. 22. Grant zamawiany MNiSW nr R1401201 pt. Opracowanie metod technicznych obniżenia ryzyka zakażenia wody wodociągowej pasożytami Cryptosporidium parvum. ITB (INSTAL) i Zaklad Parazytologii, Wydział Biologii UW; 2006-2009; wykonawcy E. Siński i A. Bajer.
 23. Grant MNiSW nr N303 093 134 pt. Prewalencja zakażenia i genetyczne zróżnicowanie Bartonella spp. w sympatrycznych populacjach wolno żyjących gryzoni i krwiopijnych stawonogów; 2008-2011; kierownik grantu.
 24. Grant MNiSW nr NN404795240 pt. „Epidemiologia boreliozy z Lyme (BL) i innych zakażeń odkleszczowych człowieka w Polsce: wpływ różnych warunków środowiskowych na infekcje u ludzi i kleszczy Ixodes ricinus; 2011-2014; kierownik grantu.

SPIS PRAC 1990-2015


 1.  Świątkowska E., Socha J., Siński E., Kluge P., Oralewska B., Kozłowski K. 1990. Humoralna reakcja immunologicznego układu wydzielniczego jelita cienkiego u dzieci zarażonych Giardia intestinalis. Polski Tygodnik Lekarski 45:167-169.
 2. Siński E., Bukowska J., Czarnogrecka M., Oralewska B., Świątkowska E., Socha J. 1991. Zarażenie Cryptosporidium sp. i Blastocystis hominis u dzieci z objawami gastroenterocolitis. Wiadomości Lekarskie 44: 157-160.
 3. Siński E., Uba P., Maclean J.M. 1992. Changes in intestinal permeability to 51Cr-ethylenediaminetetraacetate (51Cr-EDTA) in animals infected with gastrointestinal nematodes. Acta Parasitol. 37: 41-45. IF1.144
 4. Siński E., Bednarska M., Adamczewska A. 1992. Biological characterisation of Cryptosporidium parvum isolates in suckling and immunosuppressed mice. Acta Parasitol. 37: 139-143. 1.144
 5. Siński E., Hlebowska E., Bednarska M. 1993. Occurrence of Cryptosporidium parvum infection in wild small mammals in District of Mazury Lake (Poland). Acta Parasitol. 38: 59-61.
 6. Siński E. 1993. Effect of diet on immunity and local immune responses of rabbits to Obeliscoides cuniculi. Wiadomości Parazytologiczne 39: 85-89
 7. Żarnowska-Prymek H., Siński E. 1993. Experimental obeliscoidosis in rabbits. II. Immunohistological changs in the stomach and some aspects of immune response. Acta Parasitol. 38: 131-135. IF1.144
 8. Siński E., Szklarczyk J., Bernat A., Szatkowska I. 1993. IgA responses of various mouse strains to enteral infection with Trichinella spiralis.Acta Parasitol. 38:181-186. IF 1.144
 9. Siński E. 1993. Cryptosporidiosis in Poland: clinical, epidemiologic and parasitologic aspects. Folia Parasitol. 40:297-300. IF1.533
 10. Karbowiak G., Siński E., 1994. Rola kleszczy i drobnych ssaków w szerzeniu się zakażeń Borrelia burgdorferi i Babesia microti. Przegląd Epidemiologiczny 48: 219-224.
 11. Siński E., Karbowiak G., Siuda K., Buczek A., Jongejan F. 1994. Zakażenie kleszczy Borrelia burgdorferi w wybranych rejonach Polski. Przegląd Epidemiologiczny 48: 461-465.
 12. Siński E., Bairden K., Duncan J.L., Eisler M.C., Holmes P.H., McKellar Q.A., Murray M., Stear M. 1995. Local and plasma antibody responses to the parasitic larval stages of the abomasal nematode Ostertagia circumcincta.Vet. Parasitol. 59: 107-118. IF 2.331
 13. Siński E., Karbowiak G. 1995. Kleszcze (Ixodidae) w zoonotycznym rozprzestrzenianiu piroplazm Babesia microti i Babesia divergens. Wiadomości Parazytol. 41: 321-327.
 14. Stear M.J., Bishop S.C., Doligalska M., Duncan J.L., Holmes P.H., Irvine J., McCririe L., McKellar Q.A., Siński E., Murray M. 1995: Reglation of egg production, worm burden, worm lenght and worm fecundity by host responses in sheep infected with Ostertagia circumcincta. Parasite Immunology 17: 643-652. IF 2.357
 15. Siński E., Gill J., Rijpkema S. 1996. Prevalence of antibodies to Borrelia burgdorferi in European bison (Bison bonasus) from Białowieża Primeval Forest. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku 40: 111-116.
 16. Karbowiak G., Siński E. 1996. The finding of the Babesia microti in bank vole Clethrionomys glareolus in the district of Mazury Lake (Poland). Acta Parasitol. 41: 50-51. IF 1.144
 17. Karbowiak G., Siński E. 1996. Occurrence and morphological charcteristics of Trypanosoma evotomys strain from North Poland. Acta Parasitol. 41:105-107. IF 1.144
 18. Siński E., Kaźmierczak I. 1996. Antibody response to enteral and enteral-parenteral phases of Trichinella spiralis nfection in resistant and susceptible mice. Acta Parasitol. 41:145-152. IF 1.144
 19. Konopka E Siński E. 1996. Doświadczalne zarażenie myszy. Babesia microti: charakterystyka parazytemii. Wiadomości Parazytologiczne 42: 359-406.
 20. Doligalska M., Laskowska M., Siński E. 1997. Effect of Anti-IL-5 antibody on the intestinal eosinophils and IgA plasma cells response in mice infected with Trichinella spiralis. Acta Parasitol. 42: 176-179. IF 1.144
 21. Siński E., Rijpkema S.G. 1997. Występowanie zakażeń Borreliaburgdorferi s.l. u kleszczy Ixodes ricinus w miejskim i podmiejskim biotopie leśnym. Przegląd Epidemiol. 51: 431-435.
 22. Bajer A., Bednarska M., Siński E. 1997. Wildlife rodents from different habitats as a reservoir for Cryptosporidium parvum. Acta Parasitol. 42: 192-194. IF 1.144
 23. Siński E., Bednarska M., Bajer A. 1998. The role of wild rodents in ecology of cryptosporidiosis in Poland. Folia Parasitol. 45: 169-170. IF 1.533
 24. Bednarska M., Bajer A., Siński E. 1998. Calves as a potential reservoir of Cryptosporidium parvum and Giardia sp. Ann. Agric. Environ. Med. 5: 135-138. IF 1.538
 25. Bajer A., Bednarska M., Pawełczyk A., Konopka E., Karbowiak G., Siński E. 1998. Blood parasites in a wild rodent community of Mazury Lakes District, Poland. Wiadomości Parazytologiczne 44, 426.
 26. Behnke J.M., Siński E., Wakelin D.W. 1999. Primary infection with Babesia microti are unaffected by concurrent Heilgmosomoidespolygyrus. Parasitol. Int. 48: 183-187. IF 2.259
 27. Siński E. 1999. Enzootyczne źródło nowych infekcji przenoszonych przez kleszcze Ixodes ricinus. Wiadomości Parazytologiczne 45: 135-142.
 28. Bajer A., Behnke J., Pawełczyk A., Siński E. 1999. First evidence of Ehrlichia sp. in wild Microtus arvalis from Poland. Acta Parasitol. 44: 204-205. IF 1.144
 29. Siński E., Pawełczyk A. 1999. Detection of reservoir for Lyme borreliosis in the district of Mazury Lakes, Poland. Zent bl. Bakteriol. 289: 698-703.
 30. Siński E., Pawełczyk A. 2000. Unexpected high risk of Borrelia burgdorferi transmission due to infected larvae of Ixodes ricinus. Proc. of 3rd Inter. Conf. „Ticks and tick-borne pathogens: into the 21st century. High Tatra Mountains, Slovakia, 1999. Ed. M. Kazimirova, M. Labuda & P.A. Nuttall, pp.87-90.
 31. Pawełczyk A., Siński E. 2000. Prevalence of IgG antibodies response to Borrelia burgdorferi s.l. in populations of wild rodents from Mazury Lakes District region of Poland. Ann. Agric. Environ. Med. 7: 79-83. IF 1.538
 32. Bajer A., Pawełczyk A., Behnke J.M., Gilbert F.S., Siński E. 2001. Factors affecting the component community structure of haemoparasites in bank voles (Clethrionomys glareolus) from the Mazury Lake District region of Poland. Parasitology 122: 43-54. IF 2.522
 33. Behnke J.M., Bajer A., Siński E., Wakelin D. 2001. Interactions involving intestinal nematodes of rodents: experimental and field studies. Parasitology 122: S39-S49. IF 2.522
 34. Behnke J.M., Barnard C.J., Bajer A., Bray D., Dinmore J., Frake K., Osmond J., Race T., Siński E. 2001. Variation in the helminth community structure in bank voles (Clethrionomys glareolus) from three comparable localities in the Mazury Lake District region of Poland. Parasitology 123: 401-414. IF 2.522
 35. Bajer A., Bednarska M., Siński E. 2001. Środowiskowe uwarunkowania zarażeń Cryptosporidium parvum w populacjach drobnych gryzoni. Wiadomości Parazytologiczne 47: 747-753.
 36. Pawełczyk A., Siński E. 2001. Współwystępowanie Borrelia garinii i B. afzelii wśród populacji gryzoni leśnych. Wiadomości Parazytologiczne 47: 741-746.
 37. Barnard C.J., Behnke J.M., Bajer A., Bray D., Race T., Frake K., Osmond J., Dinmore J., and Siński E. 2002. Local variation in parasite burdens of bank voles (Clethrionomys glareolus) from ecologically similar sites: morphological and anatomical correlations. J. Helminthol. 76: 103-112. IF 1.544
 38. Bajer A., Bednarska M., Pawełczyk A., Behnke J.M. Gilbert F.S., Siński E. 2002 Prevalence and abundance of Cryptosporidum parvum and Giardia spp. in wild rural rodents from the Mazury Lake District region of Poland. Parasitology 125: 21-34. IF 2.522
 39. Siński E. 2002. Transmisja Borrelia sp.: ekologiczne i fizjologiczne oddziaływania wektor-patogen-żywiciel. w: Buczek A., Błaszak Cz. (eds). Stawonogi w medycynie. Wyd. LIBER Lublin, pp 81-92.
 40. Bajer A., Caccio S., Bednarska M., Behnke J.M., Pieniazek N.J., Siński E. 2003. Preliminary molecular characterization of Cryptosporidium parvum isolates of wildlife rodents from Poland. Journal of Parasitology 89: 1053-1055. IF 1.208
 41. Barnard C.J., Kulis K., Behnke J.M., Bajer A., Gromadzka-Ostrowska J., Stachon M., Siński E. 2003. Local variation in helminth burdens of bank voles (Clethrionomys glareolus) from ecologically similar sites: temporal stability and relationships with hormone concentrations and social behaviour. Journal of Helminthology 77: 185-195.IF 1.544
 42. Pastusiak K., Konopka E., Doligalska M., Siński E. 2003. Babesia microti: parasitaemia and antibody responses to primary and challenge infections in BALB/c mice. Folia Parasitologica 50: 237-239. IF 1.533
 43. Bednarska M., Bajer A., Kuliś K., Siński E. 2003. Biological characterisation of Cryptosporidium parvum isolates of wildlife rodents from Poland. Ann. Agric. Environ. Med. 10: 163-169. IF 1.538
 44. Siński E. 2003. Biologia i naturalne źródła zarażenia Babesia sp. u ludzi. w: Buczek A., Błaszak Cz. (eds). Stawonogi w medycynie. Wyd. LIBER Lublin, pp 249-261.
 45. Pawełczyk A., Ogrzewalska M., Zadrożna I., Siński E. 2004. The zoonotic reservoir for Borrelia burgdorferi sensu lato in the Mazury Lakes district of North-Eastern Poland. Int. J. Med. Microbiol. 293: 167-171. IF 2.399
 46. Pawełczyk A., Bajer A., Behnke J. M., Gilbert F. S., Siński E. 2004. Factors affecting the component community structure of haemoparasites in common voles (Microtus arvalis) from the Mazury Lake District region of Poland. Parasitology Research 92: 270-284. IF 1.812
 47. Pawełczyk A., Siński E. 2004. Prewalencja zakażenia kleszczy I. ricinus krętkami Borrelia burgdorferi s.l.: sezonowe i roczne zmiany. Wiadomości Parazytologiczne 50: 253-258.
 48. Bajer A., Behnke J.M. Bednarska M., Kuliś K., Siński E. 2004. Współwystępowanie Cryptosporidium parvum, Giardia spp. i helmintów w populacjach drobnych gryzoni. Wiadomości Parazytologiczne 50: 307-315.
 49. Kuliś K., Bajer A., Siński E. 2004. Helmintofauna wolno żyjących gryzoni a hormony sterydowe. Wiadomości Parazytologiczne 50: 615-622.
 50. Siński E. 2004. Pasożyty krwi u wolno żyjących gryzoni (Bartonella sp., Mycoplasma haemomuris): prewalencja zakażenia i wektory transmisji. w: Buczek A., Błaszak Cz. (eds). Stawonogi: Interakcje pasożyt – żywiciel. Wyd. LIBER Lublin, pp 237-243.
 51. Bajer A., Behnke J.M., Pawełczyk A., Kuliś K. Sereda M. J., Siński E. 2005. Medium-term temporal stability of the helminth component community structure in bank voles (Clethronomys glareolus) from the Mazury Lake District region of Poland. Parasitology 130: 1-19. IF 2.522
 52. Donskow K., Bajer A., Bednarska M., Siński E. 2005. Experimental transmission of Cryptosporidium parvum isolates from wild rodents to laboratory raised common vole (Microtus arvalis). Acta Parasitologica 50: 19-24. IF 1.144
 53. Bajer A., Bednarska M., Siński E. 2005. Molekularne badania inwazji Cryptosporidium spp. Medycyna Weterynaryjna 61: 543-547.
 54. Pawełczyk A., Siński E. 2005. Czynniki środowiskowe warunkujące infekcje Borrelia burgdorferi na Pojezierzy Mazurskim w Polsce. w: Buczek A., Błaszak Cz. (eds). Stawonogi: różnorodność form i oddziaływań. Wyd. KOLIBER Lublin, pp 211-224.
 55. Siński E., Bajer A., Welc R., Pawełczyk A., Ogrzewalska M., Behnke J.M. 2006 Babesia microti: prevalence in wild rodents and Ixodes ricinus ticks from the Mazury Lake District of North-Eastern Poland. Int. J. Med. Microbiol. 296, S1: 137-143. IF 2.399
 56. Hajdul M., Zaremba M., Karbowiak G., Siński E. 2006. Ryzyko zakażenia krętkami Borreliaburgdorferi s.l. w biotopach leśnych okolic Warszawy. w: Buczek A., Błaszak Cz. (eds). Stawonogi: znaczenie epidemiologiczne. Wyd. KOLIBER Lublin, pp 195-203.
 57. Bajer A., Harris P.D, Behnke J.M., Bednarska M., Barnard C.J., Sherif N., Clifford S., Gilbert F.S., Siński E., Zalat S. 2006. Local variation of haemoparasites and arthropod vectors, and intestinal protozoa in spiny mice (Acomys dimidiatus) from four montane wadis in the St. Katherine Protectorate, Sinai, Egypt. Journal of Zoology 270: 9-24. I F1.787
 58. Paziewska A., Bajer A., Caccio S., Bednarska M., Gizejewski Z., Welc-Faleciak R., Siński E. 2006. Diversity of Cryptosporidium spp. in mammals and humans in Poland. 11th International Congress of Parasitology ICOP XI, Glasgow, August 6-11, 2006, Medimond International Proceedings 500-555.
 59. Siński E., Pawełczyk A., Bajer A., Behnke J.M. 2006. Abundance of wild rodents, ticks and environmental risk of Lyme borreliosis: a longitudinal study in an area of Mazury Lakes District of Poland. Ann. Agric. Environ. Med. 13: 295-300. IF 1.538
 60. Bednarska M., Bajer A., Siński E., Girouard A.S., Tamang L., Graczyk T.K. 2007. Cryptosporidium parvum and Giardia lambia infections in terrestrial mammalian wildlife. Parasitology Reserch 100: 455-460. IF 1.812
 61. Wolska-Kusnierz B., Bajer A., Caccio S., Heropolitanska-Pliszka E., Bernatowska E., Socha P., van Dongen J., Bednarska M., Paziewska A., Siński E. 2007. Cryptosporidium infection in patients with primary immunodeficiencies. J. Pediatr. Gastr. Nutr. 45: 458-464. IF 2.180
 62. Welc-Falęciak R, Bajer A, Siński E. 2007. Genetyczna różnorodność Bartonella spp. u gryzoni z terenu Pojezierza Mazurskiego. w: Buczek A., Błaszak Cz. (eds). Stawonogi: środowisko, patogeny i żywiciele. Wyd. KOLIBER Lublin, pp 139-145.
 63. Welc-Falęciak R. Bajer A., Bednarska M., Paziewska A., Siński E. 2007. Long term monitoring of Babesia microti infection in BALB/c mice, using nested PCR. Ann. Agric. Environ. Med. 14: 159-167. IF1.538
 64. Welc-Falęciak R., Bajer A., Behnke J.M., Siński E. 2008. Effects of host diversity and the community composition of ixodid ticks (Ixodidae) on Babesia microti infection. Int. J. Med. Microbiol. 289, S1: 235-242. IF 2.399
 65. Welc-Falęciak R., Paziewska A., Bajer A., Behnke J.M., Siński E. 2008. Bartonella spp. infection in rodents from different habitats of Mazury Lakes District, NE Poland. Vector Borne Zoonotic Dis. 8: 467-474. IF=1.919, KBN=20
 66. Behnke J.M., Bajer A., Harris P.D., Newington L., Pidgeon E., Rowlands G., Sheriff C., Kuliś K. Siński E., Gilbert F.S., Barnard C.J. 2008. Temporal and between-site variation in helminth communities of bank voles (Myodes glareolus) from N.E. Poland. 1. Regional fauna and component community levels. Parasitology 135: 1-13. IF 2.522
 67. Behnke J.M., Bajer A., Harris P.D., Newington L., Pidgeon E., Rowlands G., Sheriff C., Kuliś-Malkowska K., Siński E., Gilbert F.S., Barnard C.J. 2008. Temporal and between-site variation in helminth communities of bank voles (Myodes glareolus) from N.E. Poland. 2. The infracommunity level. Parasitology 135: 999-1018. IF 2.522
 68. BajerA., Bednarska M., Cacciò S.M., Wolska-Kuśnierz B., Heropolitanska-Pliszka E., Bernatowska E., Wielopolska M., Paziewska A., Welc-Falęciak R., Siński E. 2008. Genotyping of Cryptosporidium isolates from human clinical cases in Poland. Parasitology Research 103: 37-42. IF=1.512, KBN=15
 69. Bednarska M., Bajer A. & Siński E. 2008. The course of Cryptosporidium parvum infection in C57BL/6 mice co-infected with the nematode Heligmosomoides bakeri. Experimental Parasitology 120: 21-28. IF=1.597, KBN=20
 70. Bajer A., Bednarska M., Paziewska A., Romanowski J., Siński E. 2008. Zwierzęta ziemnowodne jako źródło zanieczyszczenia wody Cryptosporidium i Giardia. Wiadomości Parazytologiczne 54: 315-318. IF=0, KBN=4
 71. Siński E., Welc-Falęciak R. 2008. Babesia spp. w Polsce: identyfikacja i epidemiologiczne znaczenie. Postępy Mikrobiologii 47: 299-305. IF = 0, KBN=4
 72. Bajer A., Rodo A., Welc-Falęciak R., Siński E. 2008. Bezobjawowa babeszjoza jako przyczyna splenomegalii i splenektomii u psa. Medycyna Wet. 64: 441-443. IF=0, KBN=6
 73. Paziewska A., Zwolińska L., Bajer A., Siński E. 2008. Oddziaływania pomiędzy kleszczami (Ixodidae) i wolno żyjącymi gryzoniami (Rodentia) na poziomie populacyjnym. w: Buczek A., Błaszak Cz. (eds). Stawonogi: oddziaływanie na żywiciela. Wyd. AKAPIT, Lublin, pp 73-80. IF=0, KBN=3
 74. Bajer A., Rodo A., Welc-Falęciak R. Siński E. 2008. Bezobjawowa babeszjoza jako przyczyna splenomegalii i splenektomii u psa. Medycyna Wet. 64: 441-443. IF=0, KBN=6
 75. Bednarska M., Wajda K., Gomółka M., Sinski E., Samoliński B. 2009. Cryptosporidium infection in men, detection in the course of the ECAP study. Allergy 64, Suppl. 90, p. 502. IF 6.297
 76. Bajer A., Bednarska M., Siński E. 2009. Dwadzieścia lat badań nad Cryptosporidium spp. i Giardia spp. w Polsce. Wiadomości Parazytologiczne 55: 301-304.
 77. Siński E. 2009. Wpływ koinfekcji u kleszczy (Ixodidae) na transmisję mikropasożytów krwi. Wiadomości Parazytologiczne 55: 341-347.
 78. Bajer A., Bednarska M., Siński E. 2009. Wykrywanie pierwotniaków Cryptosporidium spp. w próbach środowiskowych. W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Rozdział IV. Innowacyjne technologie ujmowania i uzdatniania wody. Ed. Politechnika Śląska, Gliwice 2009, v.1, 393-406.
 79. Harris P.D., Paziewska A., Zwolińska L., Siński E. 2009. Seasonality of the ectoparasite community of woodland rodents in a Mazurian forest. Wiadomości Parazytologiczne 55: 377-388.
 80. Welc-Falęciak R., Rodo A., Siński E., Bajer A. 2009. Babesia canus and other tick-borne infections in dogs in Central Poland. Vet. Parasitol. 166: 191-198. IF 2.331
 81. Paziewska A., Zwolińska L., Harris P.D., Bajer A., Siński E. 2010. Utilisation of rodent species by larvae and nymphs of hard ticks (Ixodidae) in two habitatas in NE Poland. Exp. App. Acarol., 50:79-91 DOI 10.1007/s10493-009-9269-8. IF 1.391
 82. Kloch A., Babik W., Bajer A,. Siński E., Radwan J. 2010. Effects of an MHC-DRB genotype and allele number on the load of gut parasites in the bank vole Myodes glareolus. Molecular Ecology, 19, 1-11. doi:10.1111/j.1365-294X.2009.04476. IF 6.457
 83. Welc-Falęciak R., Bajer A., Behnke J.M., Siński E. 2010. The ecology of Bartonella spp. infections in two rodent communities in the Mazury Lake District region of Poland. Parasitology 137: 1069-1077. doi:10.1017/S0031182009992058. IF 2.316
 84. Welc-Falęciak R., Hildebrandt A., Siński E. 2010. Coinfection with Borrelia species and other tisk-borne pathogens in humans: two cases from Poland. Ann. Agric. Environ. Med. 17: 309-313. IF 1.538
 85. Paziewska A., Harris P.D., Zwolińska L., Bajer A., Siński E. 2011. Recombination within and between species of the alpha Proteobacterium Bartonella infecting rodents. Microb. Ecol. 61: 134-145. DOI 10.1007/s00248-010-9735-1. IF 3.251
 86. Siński E., Welc-Falęciak R., Pogłód R. 2011. Babesia spp. infections transmitted throught blood transfusion. Wiadomości Parazytologiczne 57: 77-81.
 87. Pogłód R., Rosiek A., Siński E., Łętowska M. 2011. Choroby odkleszczowe w aspekcie bezpiecznego krwiodawstwa. Journal of Transfusion Medicine 4: 4-22.
 88. Siński M., Lewandowski J., Abramczyk P., Siński E. 2012. Sercowo-naczyniowa manifestacja boreliozy z Lyme. Kardiologia Polska.70 (6):881-893.
 89. Paziewska A., Harris P.D. , Zwolińska L., Bajer A., Siński E. 2012. Differences in the ecology of Bartonella infections of Apodemus flavicollis and Myodes glareolus in a boreal forest. Parasitology 139, 139(7):881-893.
 90. Paziewska A., Siński E., Harris Philip D. 2012. Recombination, diversity and allele sharing of infectivity proteins between Bartonella species from rodents. Microbial Ecology, 64: 525-536.
 91. Welc-Falęciak R., Bajer Anna, Paziewska A., Baumann-Popczyk A., Siński E. 2012. Diversity of Babesia in Ixodes ricinus ticks in Poland, Advances in Medical Science, 2: 1-6. IF= 0,952, MNiSW=15
 92. Siński E.  2012. Udział dzikich zwierząt (ssaków, ptaków, gadów) w szerzeniu chorobotwórczych gatunków Borrelia burgdorferi s.l. w warunkach ekosystemów leśnych Polski. 26 lipiec, Poznań. mat. publikowane w Vademecum "Wybrane choroby odzwierzęce w środowisku leśnym", Poznań, 2012, str. 23-36.
 93. Siński E., Welc-Faleciak R. 2012. Ryzyko zakażeń przenoszonych przez kleszcze w ekosystemach leśnych Polski, w „Zarzadzanie ochrona przyrody w lasach”, tom VI, redakcja Kannenberg K., Szramka H., Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Tuchola, 2012, str. 96-111.
 94. Siński E. 2013. Ryzyko zarażania przez pasożyty z rodzaju Babesia w ekosystemach lesnych Polski. w "Vademekum wybranych chorób odzwierzęcych w środowisku leśnym", red. Skorupski M., Wierzbicka A., Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Poznań 2013, str. 62-72.
 95. Zajkowska J., Siński E. 2013. Anaplamoza i inne riketsjozy w środowisku leśnym, w "Vademekum wybranych chorób odzwierzęcych w środowisku leśnym", red. Skorupski M., Wierzbicka A., Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Poznań 2013, str. 73-85.
 96. Bednarska M, Bajer A, Siński E, Wolska-Kuśnierz B, Samoliński B, Graczyk TK. 2014. The occurrence of intestinal microsporidia in immunodeficient patients in Poland. Ann Agric Environ Med, 21: 244-248.

 97. Siński E. 2014. Środowiskowe uwarunkowania chorób odkleszczowych ludzi w ekosystemach leśnych: ocena obszarów podwyższonego ryzyka.. W: Vademecum wybranych chorób odzwierzęcych w środowisku leśnym, część III. Poznań 2014, str. 22-33.

 98. Siński E., Welc-Falęciak R., Łącki M., Tykarski P., Kowalec M., Świerzbińska R., Zajkowska J.,Pancewicz S. 2014 Borelioza z Lyme (BL): lokalne ryzyko choroby związane z ekosystemami leśnymi północno-wschodniej Polski. w: Stawonogi - zagrożenie zdrowia człowieka i zwierząt, Koliber, Lublin 2014, str. 163-174.

 99. Welc-Falęciak R, Kowalec M, Karbowiak G, Bajer A, Behnke JM, Siński E. 2014. Rickettsiaceae and Anaplasmataceaeinfections in Ixodes ricinus ticks from urban and natural forested areas of Poland. Parasites & Vectors 7:121.

 100. Welc-Falęciak R, Siński E, Kowalec M, Zajkowska J, Pancewicz SA. 2014. Asymptomatic "Candidatus Ne;oehrlichia mikurensis" infections in immunocompetent humans. J Clin Microbiol 52(8): 3072-4.

 101. Welc-Falęciak R., Siński E., Kowalec M., Świerzbińska R., Zajkowska J., Pancewicz S. 2014. Patogeny odkleszczowe u osób zakażonych Borrelia burgdorferi i pracowników leśnictwa w województwie podlaskim. w: Stawonogi - zagrożenie zdrowia człowieka i zwierząt, Koliber, Lublin 2014, str. 141-152.

 102. Welc-Falęciak R., Pawełczyk A., Radkowski M., Pancewicz S.A., Zajkowska J., Siński E. 2015. First report of two asymptomatic cases of human infection with Babesia microti (Franca, 1910) from Poland. Ann. Agric. Environ. Med., 22 (1): 51-54

 103. Welc-Falęciak R., Kowalec  M.,Zajkowska J., Pancewicz S. A., Siński E. 2015. Clinical and molecular feature of one case of human infection with Anaplasma phagocytophilum from Podlaskie province, Eastern Poland. Ann. Agric. Environ. Med., 22 (3): 414-417.

 104. Siński E. Candidatus Neoehrlichia mikurensis: nowe szerzące się infekcje I ich eko-epidemiologia. w Stawonogi we współczesnym świecie Eds. Buczek A i Błaszak Cz, Koliber, Lublin 2015, str 165-171.