Zapytanie ofertowe

na opracowanie programu Warsztatów z przedstawicielami przedsiębiorstw biotechnologicznych dla studentów studiów doktoranckich Life Sciences for BiomedicalResearch.

treść zapytania

Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

na przygotowanie poczęstunku dla uczestników Szkoły Letniej w ramach projektu nr POKL.04.03.00-00-060/12 „Nowoczesne metody, leki i terapie w ochronie zdrowia i gospodarce Europy XXI wieku – interdyscyplinarne kształcenie w obszarze nauk biomedycznych na studiach II i III stopnia”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.3 Zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście realizacji celów Strategii Europa 2020.

treść zapytania

Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

na przygotowanie poczęstunku dla uczestników Szkoły Letniej w ramach projektu nr POKL.04.03.00-00-060/12 „Nowoczesne metody, leki i terapie w ochronie zdrowia i gospodarce Europy XXI wieku – interdyscyplinarne kształcenie w obszarze nauk biomedycznych na studiach II i III stopnia”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.3 Zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście realizacji celów Strategii Europa 2020.

treść zapytania

Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

na opracowanie programu Warsztatów z przedstawicielami przedsiębiorstw biotechnologicznych dla studentów studiów doktoranckich Life Sciences for BiomedicalResearch.

treść zapytania

Informacja o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe dotyczące realizacji modułu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości.

  1. Zapytanie ofertowe na opracowanie programu zajęć, przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w formie warsztatów komputerowych „Podstawy rachunkowości i prowadzenie księgowości małej firmy w PKPiR” w oparciu o program komputerowy „Symfonia Mała Księgowość” - treść zapytania
  2. Zapytanie ofertowe na opracowanie programu zajęć, przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach kształcenia w zakresie przedsiębiorczości „Przepisy podatkowe w działalności gospodarczej” warsztaty - treść zapytania
  3. Zapytanie ofertowe na opracowanie programu zajęć, przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach kształcenia w zakresie przedsiębiorczości „Przepisy podatkowe w działalności gospodarczej” wykład - treść zapytania
  4. Zapytanie ofertowe na opracowanie programu zajęć, przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie zajęć specjalistycznych - ćwiczenia gra CashFlow101/102 - treść zapytania

Informacja o wynikach postępowań

Człowiek - najlepsza inwestycja