Studia II stopnia


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że obowiązkowe staże studentów studiów II stopnia, finansowane ze środków projektu "Nowoczesne metody, leki i terapie dla ochrony zdrowia i gospodarki Europy XXI wieku - interdyscyplinarne kształcenie w obszarze nauk biomedycznych na studiach II i III stopnia.", nie mogą być odbywane jednocześnie z wyjazdem w ramach Programu Erasmus.

Wyjazd na praktyki w ramach Programu Erasmus może być realizowany w okresie roku akademickiego pod warunkiem uzgodnienia terminu wyjazdu z Panią Prof. Nadzieją Drelą.

Z poważaniem
Ewa Kral


W roku akademickim 2014/2015 zostaną uruchomione nowe specjalności na studiach magisterskich na kierunku BIOTECHNOLOGIA, zatwierdzone przez Senat UW w dniu 20 marca 2013 r. (Uchwała nr 64 Senatu UW)

  1. Komórki macierzyste w biologii i medycynie
  2. Molekularne podłoże i terapie chorób cywilizacyjnych

Limit miejsc: 20 osób na każdej specjalności.

Szczegółowe zasady rekrutacji określone są w załącznikach do Uchwały nr 548 Senatu UW z dnia 30.5.12.(studia mgr), w Uchwale nr 495 Senatu UW z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Więcej informacji: www.biol.uw.edu.pl, http://rekrutacja.uw.edu.pl

Człowiek - najlepsza inwestycja