Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości

MODUŁ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Promowanie wiedzy i aktywności studentów i absolwentów w zakresie przedsiębiorczości jest jednym z ważnych elementów działań Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przygotowano moduł kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, obejmujący wykłady, ćwiczenia i zajęcia warsztatowe:

 • Aspekty organizacyjno-prawne działalności gospodarczej;
 • Przepisy podatkowe w działalności gospodarczej;
 • Podstawy rachunkowości i prowadzenie księgowości małej firmy;
 • Prowadzenie pełnej księgowości spółki kapitałowej przy wykorzystaniu aplikacji Symfonia Premium;
 • Biznesplan i analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Ćwiczenia praktyczne w formie cyklicznych rozgrywek edukacyjnej gry planszowej Cashflow101/202.

W ramach modułu Uczestnicy pozyskają wiedzę niezbędną do zdania egzaminu EBC*L (Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych). EBC*L to międzynarodowe świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów i prawa spółek handlowych, uznawane i rozpowszechnianie w prawie 30 krajach na świecie.

Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości będzie prowadzone przez specjalistów z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz przedstawicieli sektora przedsiębiorstw.

PROGRAM „W STRONĘ UNIWERSYTETU TRZECIEJ GENERACJI”

Działania planowane w ramach programu:

 • Konkurs na najlepszy autorski projekt o charakterze aplikacyjnym.
  30 studentów studiów magisterskich (po 10 z każdej nowej specjalności) otrzyma dofinansowanie (8 000 zł) na realizację projektu badawczego, ukierunkowanych na zapotrzebowanie rynku. Zwycięzcy (6 osób) otrzymają nagrody rzeczowe oraz wezmą udział w dwudniowej wizycie studyjnej w jednym z najlepszych ośrodków badań innowacyjnych w naukach biomedycznych w Europie.
 • Szkoła letnia
  W latach 203-2015 odbędą się 3edycjeSzkoły letniej „Nowoczesne metody, leki i terapie” dla doktorantów, młodych doktorów i zainteresowanych studentów (3 x 30 os).W programie przewidziano wykłady prof. wizytujących z Polski i z zagranicy oraz przedstawicieli sektora przedsiębiorstw. Każda edycja szkoły będzie organizowana przez inną jednostkę zaangażowaną w realizację projektu.

Człowiek - najlepsza inwestycja