Dokumenty

Karta oceny studenckiego projektu badawczego - (pobierz docx)

Załącznik nr 2 do Regulaminu RAT karta oceny (pobierz docx)

Regulamin przyznawania stypendiów dla młodych doktorów (pobierz pdf)

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla młodych doktorów (pobierz doc)

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla młodych doktorów (pobierz docx)

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla młodych doktorów (pobierz docx)

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz pdf)

Ankieta uczestnika - studia II stopnia (pobierz pdf)

Ankieta uczestnika - młodzi doktorzy (pobierz docx)

Staże dla młodych doktorów

Człowiek - najlepsza inwestycja