Biuro Karier

Biuro Karier Wydziału Biologii zostało powołane Uchwałą Rady Wydziału Biologii z dnia 13 lutego 2012 r.

Celem działań Biura jest wsparcie rozwoju kariery zawodowej studentów i absolwentów Wydziału Biologii, poprzez:

 1. gromadzenie i publikację ofert pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów Wydziału;
 2. przygotowanie i aktualizację bazy potencjalnych pracodawców;
 3. informowanie o organizowanych targach pracy, warsztatach szkoleniowych oraz rekrutacji na studia doktoranckie i podyplomowe;
 4. organizację corocznych targów pracy „Wykorzystaj swoją szansę”.
 5. monitorowanie losów absolwentów WB.

Informacje o bieżącej działalności Biura Karier znajdują się na stronie: http://praca.biol.uw.edu.pl

Zawartość serwisu:

 • baza ofert pracy;
 • baza praktyk studenckich i ofert staży;
 • kariera naukowa;
 • baza pracodawców  i prezentacje firm;
 • informacje dotyczące organizowanych targów pracy, warsztatów szkoleniowych,   spotkań z pracodawcami, rekrutacji na studia podyplomowe, stypendiów
 • newsletter rozsyłany do osób, które zarejestrują się w serwisie.

Człowiek - najlepsza inwestycja