Pochodzenie

Mitochondria są jedynymi oprócz jądra organellami w komórkach zwierzęcych posiadającymi swój własny DNA. Występują we wszystkich typach komórek
z wyjątkiem erytrocytów.
Mitochondria pochodzą prawdopodobnie od α-proteobakterii, która wniknęła lub została wchłonięta przez komórkę prokariotyczną.

W ten sposób na drodze endosymbiozy powstała komórka protoeukariotyczna.Pochodzenie
Mitochondria otoczone są podwójną błoną fosfolipidową. Błona wewnętrzna jest silnie pofałdowana i tworzy charakterystyczne struktury nazywane grzebieniami. Między błonami znajduje się przestrzeń międzybłonowa (perymitochondrialna), a wnętrze mitochondrium wypełnia tak zwana macierz (matriks).

Do prawidłowego funkcjonowania mitochondrium potrzebnych jest około 1000-1500 białek. Ludzki mitochondrialny DNA (mtDNA) koduje zaledwie 13 białek będących podjednostkami kompleksów łańcucha oddechowego. Pozostałe niezbędne białka kodowane są jądrowo, syntetyzowane na terenie cytoplazmy i transportowane do mitochondrium dzięki obecności specjalnych sekwencji sygnałowych. Prawdopodobnie w toku ewolucji większość genów mitochondrialnych uległa transferowi do jądra, dzięki czemu konflikt gospodarz-endosymbiont został zminimalizowany.