Komitet Okręgowy
Olimpiady Biologicznej

photos Nasi partnerzy: Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej województwa mazowieckiego i łódzkiego z siedzibą w Warszawie

Szczegóły dotyczące II etapu XLVI OB:
- Prosimy o przyjscie wcześniej (0,5 do 1 godziny przed) - będzie rejestracja zawodników - wymagany jest dokument ze zdjęciem.
- Test odbedzie się w godzinach 11-14ta w sali 9B w budynku Wydziału Biologii (ul Miecznikowa 1).
- Wszystkie rzeczy osobiste trzeba zostawić w wyznaczonym miejscu po wejściu na salę.
- Przy sobie uczestnik moze mieć tylko wodę i czarny długopis. Posiadanie urządzenia telekomukacyjnego (nawet wyłączonego) bedzie podstawą do DYSKWALIFIKACJI.
- Do wypełniania testu używamy wyłącznie długopisy lub pióra z czarnym atramentem nie przebijającym na drugą stronę kartki.
- Uczestnicy nie mogą stawiać żadnych znaków na karcie odpowiedzi oprócz miejsc ściśle do tego wyznaczonych, a w szczególności na czwartej przekreślonej stronie.
- UCZESTNICY NIE MOGĄ KORYGOWAĆ UDZIELONYCH ODPOWIEDZI! Miejsce na udzielenie odpowiedzi na brudno znajduje się w arkuszu z zadaniami przy każdym zadaniu.
- Po zakończonym egzaminie uczestnik musi zwrócić Komisji kartę odpowiedzi, ale może ze sobą zabrać arkusz z zadaniami nawet jeżeli ukończy egzamin przed czasem.
Uczestnicy mogą opuścić salę wcześniej, jeżeli skończyli rozwiązywać zadania. Po opuszczeniu sali nie mogą już na nią wrócić, chyba że było to wyjście do toalety pod nadzorem Komisji.

Przypominamy, że 9 stycznia mija termin zdeponowania prac badawczych w repozytorioum systemu elektronicznego. Prace mają być w formacie pdf,w rozmiarze A0,czcionka minimum 24 pkt, o ustalonym układzie - szczegóły pod tym adresem: http://www.olimpbiol.pl/index.php/aktualnosci/.

Wszelkie informacje o nowych zasadach obowiazujacych na Olimpiadzie Biologicznej na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej

Harmonogram Olimpiad Biologicznych w latach 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019.

Komitet zajmuje się organizacją zawodów II stopnia Olimpiady Biologicznej dla województw mazowieckiego i łódzkiego.

W sprawach związanych z zawodami II stopnia prosimy kontaktować się we wtorki i czwartki od godziny 12:00 do 16:00

Adres do korespondencji:
Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej
ul. Żwirki i Wigury 101, budynek CNBCh, pokój 1.48
02-089 Warszawa

Telefon (czynny w godzinach dyżurów): 022 5526560

E-mail: koob.warszawa@gmail.com