A  B  C  D  G  J  K  Ł  M  N  P  R  S  T  W  Z 

Pracownicy:

mgr Agnieszka Abratowska
e-mail: agnieszkaslysz@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 42 006
Pracownia Ekotoksykologii, 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1, pok. C 06.

dr Wojciech Adamowski
e-mail: w.adamowski@uw.edu.pl, tel. +48 85 681 25 48
Białowieska Stacja Geobotaniczna UW,
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 19

dr Łukasz Banasiak
e-mail: banasiak@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 30 555
Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji,
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 4, pok. 21.

dr hab. Marcin Brzeziński
e-mail: marcinb@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 626
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 3.146. Więcej...

mgr Krzysztof Brzost
e-mail: brzost@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 42 004
Pracownia Ekotoksykologii, 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1, pok. C 04.

mgr Ewa Chećko
e-mail: e.checko@biol.uw.edu.pl, tel. +48 85 681 25 48
Białowieska Stacja Geobotaniczna UW,
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 19

mgr Piotr Chibowski
e-mail: pwojcik@student.uw.edu.pl, tel.
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 3.147.

mgr Monika Chmielewska
e-mail: m.karbowa@uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 539
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 3.155

Prof. dr hab. Ryszard Chróst
e-mail: chrost@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 41 413
Zakład Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej, 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1, pok. A 413. Więcej...

dr Jan Chojnacki
e-mail: jch@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 623
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 1.130;

Łukasz Dawidziuk – Iwacik
Białowieska Stacja Geobotaniczna UW,
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 19

dr Anna Drożak
e-mail: adrozak@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 43 912
Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin, 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1, pok. D 016. Więcej...

dr Halina Galera
e-mail: h.galera@uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 656
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 1.143;

dr Ewa Jabłońska
e-mail: e.jablonska@uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 665
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 1.138. Więcej...

dr hab. Bogdan Jaroszewicz
e-mail: b.jaroszewicz@uw.edu.pl, tel. +48 85 681 25 48
Białowieska Stacja Geobotaniczna UW,
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 19

dr Ingeborga Jarzyna
e-mail: i.jarzyna@uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 541
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101,, pok. 3.164 Więcej...

dr hab. Iwona Jasser - zastępca dyrektora Instytutu Botaniki
e-mail: jasser.iwona@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 680
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 2.126. Więcej...

dr Jan Jedlikowski
e-mail: janjedlikowski@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 638
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 3.145.

dr Anna Karnkowska
e-mail: ankarn@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 30 553
Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji,
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 4, pok. 17. Więcej...

dr Bartosz Kiersztyn
e-mail: kiersztyn@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 41 412
Zakład Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej, 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1, pok. A 412. Więcej...

dr hab. Wiktor Kotowski
e-mail: w.kotowski@uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 528
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 1.134. Więcej...

Alicja Kowalczyk
tel. +48 22 55 30 541
Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji,
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 4

mgr Łukasz Kozub
e-mail: lukasz.kozub@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 -- ---
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 1.133.

mgr Izabela Krężelewska-Zdunek
e-mail: i.krezelewska@uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 539
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 3.155;

dr Tomasz Krupnik
e-mail: t.krupnik@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 42 006
Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin, 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1, Więcej...

mgr Małgorzata Krupska
tel. +48 22 55 30 554
Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji,
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 4, pok. 17

Jarosław Kuraś
tel. +48 22 55 42 007
Pracownia Ekotoksykologii, 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1, pok. C 10.

Prof. dr hab. Mieczysław Kuraś, profesor emerytowany
e-mail: kuras@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 42 007
Pracownia Ekotoksykologii, 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1, pok. C 07.

Prof. dr hab. Anna Kwiatkowska-Falińska
e-mail: ajkf@biol.uw.edu.pl, tel. +48 85 681 25 48
Białowieska Stacja Geobotaniczna UW,
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 19

Prof. dr hab. Jan Kwiatowski
e-mail: jmkwiato@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 30 551
Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji,
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 4, pok. 20. Więcej...

Iwona Ładziak
tel. +48 22 55 26 539
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 3.155

mgr Maja Łukomska-Kowalczyk
e-mail: majalukomska@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 30 554
Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji,
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 4, pok. 17. Więcej...

Anna Maciejewska
Białowieska Stacja Geobotaniczna UW,
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 19

Irena Martyniuk
Białowieska Stacja Geobotaniczna UW,
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 19

mgr Magdalena Majtyka - sekretariat Instytutu Botaniki
e-mail: instbot@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 30 500
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 2.34

dr Monika Mętrak
e-mail: mmetrak@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 542
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 3.152. Więcej...

dr Rafał Milanowski
e-mail: milan@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 30 556
Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji,
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 4, pok. 21. Więcej...

dr Anna Namura-Ochalska
e-mail: namurka@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 684
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 1.141;

dr Dorota Panufnik-Mędrzycka
e-mail: dmedrzycka@uw.edu.pl, tel. +48 22 55 42 004
Pracownia Ekotoksykologii, 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1, pok. C 04.

Prof. dr hab. Eugeniusz Parys
e-mail: parys@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 43 914
Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin, 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1, pok. D 014. Więcej...

dr Paweł Pawlikowski
e-mail: p.pawlikowski@uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 649
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 1.140. Więcej...

dr Julia Pawłowska
e-mail: julia.pawlowska@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 30 544
Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji,
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 4, pok. 14. Więcej...

Prof. dr hab. Elżbieta Romanowska
e-mail: romanela@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 43 916
Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin, 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1, pok. D 012. Więcej...

dr hab. Waldemar Siuda
e-mail: w.siuda@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 41 412
Zakład Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej, 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1, pok. A 412. Więcej...

inż. Ireneusz Smerczyński
e-mail: i.smerczynski@uw.edu.pl, tel. +48 85 681 25 48
Białowieska Stacja Geobotaniczna UW,
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 19

Prof. dr hab. Krzysztof Spalik
e-mail: spalik@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 30 542
Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji,
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 4, pok. 12. więcej...

dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska
e-mail: barbara.sudnik@uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 624
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 1.139;

Więcej...

dr hab. Małgorzata Suska-Malawska - dyrektor Instytutu Botaniki
e-mail: malma@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 510
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 3.170. Więcej...

Prof. dr hab. Ewa Symonides - pracownik emerytowany
e-mail: sasanka@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 540
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 1.144;

Włodzimierz Szpakowicz
Białowieska Stacja Geobotaniczna UW,
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 19

mgr Marlena Tarapata
e-mail: marlena.tarapata@uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 621
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 1.135.

-->

mgr Ewa Wacławczyk-Lach
tel. +48 22 55 43 919
Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin, 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1, pok. D 019. Więcej...

dr Wioleta Wasilewska
e-mail: wiolaw@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 43 918
Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin, 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1, pok. D 018. Więcej...

dr hab. Małgorzata Wierzbicka
e-mail: wierzbicka@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 42 003
Pracownia Ekotoksykologii, 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1, pok. C 03.

dr Sylwia Wierzcholska
e-mail: sylwia.wierzcholska@gmail.com, tel. +48 85 681 25 48
Białowieska Stacja Geobotaniczna UW,
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 19

Alicja Wiktoruk
e-mail: a.wiktoruk@uw.edu.pl, tel. +48 85 681 25 48
Białowieska Stacja Geobotaniczna UW,
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 19

mgr Mateusz Wilk
e-mail: mwilk@student.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 638
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 3.145.

mgr inż. Justyna Wiśniewska – Sekretariat Białowieskiej Stacji Geobotanicznej
e-mail: sekretariat.bsg@uw.edu.pl, tel. +48 85 681 25 48
Białowieska Stacja Geobotaniczna UW,
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 19

dr Maciej Wódkiewicz
e-mail: wodkie@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 651
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 1.142;

dr Marta Wrzosek
e-mail: mwrzosek@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 30 543
Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji,
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 4, pok. 14. Więcej...

dr Tomasz Wyszomirski
e-mail: tomasz.wyszomirski@uw.edu.pl, tel. +48 22 55 26 596
ZERiOŚ, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 02-089 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 1.131.

Prof. dr hab. Bożena Zakryś
e-mail: zakrys@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 30 550
Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji,
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 4, pok. 3. Więcej...

inż. Jakub Zaremba
e-mail: j.zaremba@biol.uw.edu.pl, tel. +48 85 681 25 48
Białowieska Stacja Geobotaniczna UW,
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 19

dr Maksymilian Zienkiewicz
e-mail: maximus@biol.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 43 912
Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin, 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1, pok. D 016. Więcej...A  B  C  D  G  J  K  Ł  M  N  P  R  S  T  W  Z