Monografie i artykuły popularno-naukowe

Drela N. Nagroda Nobla 2011: dwa rodzaje odporności. Kosmos 2012, 61: 535-546.

Drela N., Czy kobiety są słabą płcią? Dymorfizm płciowy układu odpornościowego. Biuletyn Klubu Nauczyciela, WSiP, nr 2/2009.

Drela N. Jak to się dzieje, że stres obniża naszą odporność? Świat Nauki, lipiec 2009.

Drela N., Hipoteza higieny. Częste mycie skraca życie? Biuletyn Klubu Nauczyciela, WSiP, nr 2/2007.