2013

Kowalik A., Kiernozek E., Kulinczak M., Brodaczewska K., Kozlowska E., Gieczewska K., Riccardi C., Drela N. Dexamethasone-FITC staining application for measurement of circadian rhythmicity of glucocorticoid receptor expression in mouse living thymocyte subsets. J. Neuroimmunol. 2013, 261: 44-52.

Kołodzińska A., Kutarski A., Kozłowska M., Grabowski M., Marchel H., Drela N., Opolski G. Biodegradation of the outer silicone insulation of endocardial leads. Circ. Arrhythm. Electrophysiol. 2013, 6: 279-286.

U. Fiszer, M. Piaścik-Gromada, M. Jethon, M. Michałowska, K. Bocian, T. Szatanowski, G. Korczak-Kowalska. Dopamine transporter immunoreactivity in peripheral blood lymphocytes in Parkinson`s disease. Postępy Nauk Medycznych, 2013, 26: 678-682.