2012

Olkowska-Truchanowicz J., Bocian K., Maksym R.B., Białoszewski A., Włodarczyk D., Baranowski W., Ząbek J., Korczak-Kowalska G., Malejczyk J.. CD4+CD25+FOXP3+ regulatory T cells in peripheral blond and peritoneal fluid of patients with endometriosis. Hum Reprod, 2012, 27:1-6.

Górski A., Międzybrodzki R., Borysowski J., Dąbrowska K., Wierzbicki P., Ohams M., Korczak-Kowalska G., Olszowska-Zaremba N., Łusiak-Szelachowska M., Kłak M., Jończyk E., Kaniuga E., Gołaś A., Purchla S., Weber-Dąbrowska B., Letkiewicz S., Fortuna W., Szufnarowski K., Pawelczyk Z., Rogoż P., Kłosowska D.. Phage as a modulator of immune responses: practical implications for phage therapy. Adv Virus Res, 2012, 83: 39-68.