2010

Jasser I, Karnkowska-Ishikawa A, Kozłowska E, Królicka A, Łukomska-Kowalczyk M, Composition of picocyanobacteria community in the Great Mazurian Lakes: isolation of phycoerythrin-rich and phycocyanin-rich ecotypes from the system – comparison of two. Polish Journal of Microbiology: 2010, 59(1): 21-31.

Niepokojczycka M., Bugajski Ł., Zarzycki M., Kowalik A., Kulińczak M.; „Opracowanie warunków mieszanej hodowli limfocytów do badań zjawiska – mikrochimeryzmu in vitro”, Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego, 2010, Tom 8, 103-113.

Borysowski J., Wierzbicki P., Kłosowska D., Korczak-Kowalska G., Weber-Dabrowska B., Górski A.. The effects of T4 and A3/R phage preparations on whole-blood monocyte and neutrophil respiratory burst. Viral Immunol, 2010, 23:541-4.

Bocian K., Borysowski J., Wierzbicki P., Wyzgał J., Kłosowska D., Białoszewska A., Pączek L., Górski A., Korczak-Kowalska G.. Rapamycin, unlike cyclosporine A, enhances suppressive functions of in vitro induced CD4+CD25+ Tregs. Nephrol Dial Transpl, 2010, 25: 710-717.