2009

Budziszewska Maja, Korecka-Polak Anna, Korczak-Kowalska Grażyna. Rola komórek dendrytycznych w odpowiedzi transplantacyjnej. Postępy Biologii Komórki 2009; 36, 4: 745-754.

Hoffman-Sommer M, Kucharczyk R, Piekarska I, Kozlowska E, Rytka J. Mutations in the Saccharomyces cerevisiae vacuolar fusion proteins Ccz1, Mon1 and Ypt7 cause defects in cell cycle progression in a num1Delta background. Eur J Cell Biol. Nov 2009, 88(11):639-52.

Pachówka M., Kluk M., Korczak-Kowalska G.. Rola receptorów Toll-podobnych (TLR) w indukcji i regulacji odpowiedzi immunologicznej. Postępy Biologii Komórki, 2009, 36: 429-442.