2005

Drela N., Bień J., Kozłowska E. T cells homeostasis in mice exposed to airborne xenobiotics. Immunology 2005, 114:476.

A Mathematical model for single cell cancer-immune system dynamics. M.Kolev, E.Kozlowska and M.Lachowicz Matchematical and computer modeling,2005.

Orłowska A., Bocian K., Korczak-Kowalska G.. Trypsyna a układ odpornościowy. Adv Clin Exp Med., 2005, 14: 791-798.

Żylicz M., Bocian K., Korczak-Kowalska G.. Komórki regulatorowe: powstawanie, mechanizmy i efekty działania oraz możliwe wykorzystanie w transplantologii. Postępy Hig Med. Dośw, 2005, 59: 160-171.

Korecka A., Korczak-Kowalska G.. Rola apoptozy w odpowiedzi na przeszczep allogeniczny: tolerancja i odrzucanie przeszczepu. Postępy Biologii Komórki, 2005, 32: 511-520.