2001

Drela N. Wykrywanie wewnątrzkomórkowych cytokin metodą cytometrii przepływowej – zastosowanie i problemy, Post. Biol. Komórki, 2001, 28: 129-146.

Her-4 mediates ligand-dependent antyproliferative and differentiation responses in human brest cancer cells, C.I. Sartor, H.Zhou, E. Kozlowska, K. Guttridge, E.Kawata, B. Kalvo, L.Caskey, J.Harrelson, N.Hynes, S.Ethier, H.S. Earp, Molecular and Cellular Biology, 2001(13):4265-75.

Grzela T., Łazarczyk M., Ołdak M., Korczak-Kowalska G.. Influence of culture medium pH on cytotoxicity of CD95L in vitro. Folia Histochem Cyto, 2001, 39: 29-33.

Grzela K., Grzela T., Łazarczyk M., Chmielewska-Szewczyk D., Korczak-Kowalska G., Jóźwiak J.. CD124 on monocytes in grass-pollen allergy. Allergy, 2001, 56: 254-255.

Pączek L., Czarkowska-Pączek B., Korczak-Kowalska G., Wierzbick P., Bartłomiejczyk I., Górski A.. Involvement of b2-microglobulin in CD69 expression on T cells. Arch Imm Ther Exp, 2001, 49: 239-242.

Górski A., Kasprzycka M., Nowaczyk M., Wierzbicki P., Korczak-Kowalska G., Jerzak P., Kłosowska D., Ekiert A., Kłodos K.. Statins as immunomodulatory drugs. Progress in Basic and Clinical Immunology, ed. by Mackiewicz et al. Kluwer Academic / Plenum Publishers, New York, 2001, 283-288.