Oferta

Cytometria przepływowa jest techniką, która zapewnia szybki pomiar dużej liczby pojedynczych komórek lub „cząstek” biologicznych w strumieniu cieczy w krótkim czasie. Ponadto umożliwia wykrywanie bardzo rzadkich populacji oraz ilościową i jakościową analizę.

Dzięki wykorzystaniu specjalistycznej aparatury badawczej, zaplecza laboratoryjnego i przede wszystkim wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów oferujemy pomoc w planowaniu i analizie wykonywanych badań, takich jak:

 • Fenotypowanie komórek: morfologia, ekspresja markerów wewnątrzkomórkowych i błonowych
 • Analiza cyklu komórkowego i proliferacji
 • Analiza apoptozy i nekrozy komórek
 • Analiza transdukcji sygnałów wewnątrz komórki
 • Analiza poziomu jonów Ca2+, potencjału błony mitochondrialnej i produkcji ROS
 • Oznaczanie produkcji i stężenia cytokin
 • Sortowanie komórek
 • Analiza przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym oraz analizy utrwalonych preparatów tkankowych i komórkowych
 • I inne

W ramach działalności naukowej przy udziale Laboratorium Cytometrii powstały m. in. publikacje:

 • Redkiewicz P., Stachyra A., Sawicka R, Bocian K., Góra-Sochacka A., Kosson P and Sirko A., Immunogenicity of DNA vaccines against H5N1 containing extended kappa B sites: in vivo study in mice and chickens, Front.Immuno (2017), doi:10.3389/fimmu.2017.01012
 • Korecka-Polak A.,Bocian K., Pachówka M., Jałbrzykowska A., Korczak-Kowalska G. Suppressor Properties of Human CD8+CD28− T Cells in Mixed Leukocyte Reaction are not Affected by CsA and RAPA. Arch. Immunol. Ther. Exp. 2016: 1-8.
 • Piekarowicz A, Kłyż A, Majchrzak M, Stein DC. Oral Immunization of Rabbits with S. enterica Typhimurium Expressing Neisseria gonorrhoeae Filamentous Phage Φ6 Induces Bactericidal Antibodies Against N. gonorrhoeae. Scientific Reports, 2016 : 6:22549 | DOI: 10.1038/srep22549.
 • Kurpios-Piec D., Grosicka-Maciag E., Wozniak K., Kowalewski C., Kiernozek E., Szumiło M., Rahden-Staron I. Thiram activates NF-kappaB and enhances ICAM-1 expression in human microvascular endothelial HMEC-1 cells. Pestic Biochem Physiol. 2015 Feb;118:82-9.
 • Kiernozek E, Kowalik A, Markowska M, Kozlowska E, Drela N. Day/night changes of thymus-deriving natural regulatory T cell development and function. J. Neuroimmunol. 2014 :274 ,102–110.