Laboratorium Cytometrii

Zostało założone przez doświadczonych naukowców w dziedzinie immunologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzimy współpracę z szeregiem innych ośrodków badawczych z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwową Akademią Nauk czy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Zapewniamy także kontakt z gronem wybitnych specjalistów w zakresie m.in biologii komórki, biologii molekularnej czy genetyki.