Działalność naukowa – Projekty badawcze zrealizowane w latach 2016-2012

Projekt badawczy MNiSzW N N402 268036, 2009-2012: „Udział bakteriofagów T4 i A5 w aktywacji komórek dendrytycznych i makrofagów człowieka”

Projekt promotorski MNiSW N N303 819940, 2011-2013: Porównanie aktywności supresyjnej naturalnych regulatorowych limfocytów T CD4+CD25+Foxp3+ myszy o profilu odpowiedzi immunologicznej typu Th1 i Th2 (kierownik projektu: prof. dr hab. Nadzieja Drela)