Działalność naukowa – Projekty badawcze aktualnie realizowane

Projekt badawczy STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015, 2015-2019: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro– uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (koordynator zadania UW w ramach konsorcjum; (kierownik projektu: prof. M. Lewandowska-Szumieł WUM). Koordynatorzy projektu w zakresie badań realizowanych w Zakładzie Immunologii UW: prof. dr hab. Grażyna Korczak-Kowalska i dr Katarzyna Bocian

“Research into nutritive value and anticancer properties of blueberry and raspberry fruit from biodynamic, organic and conventional production”, projekt finansowany przez Ekhagastiftelsen, Szwecja, realizowany wspólnie z Zakładem Żywności Ekologicznej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, kierownik projektu w zakresie badań realizowanych w Zakładzie Immunologii: prof. dr hab. Nadzieja Drela