Prace licencjackie 2017-2014

 • Mechanizmy hamowania aktywności supresorowej limfocytów T regulatorowych w chorobach autoimmunizacyjnych i możliwości ich wykorzystania w chorobach nowotworowych, Michał Brodzik, 2017
 • Wybrane zagadnienia dotyczące etiopatogenezy, immunopatogenezy i immunoterapii tocznia rumieniowatego układowego, Piotr Maślak, 2017
 • Funkcje i mechanizmy działania limfocytów B w chorobach autoimmunizacyjnych, Aleksandra Ejsmont, 2017
 • Wpływ mezenchymalnych komórek macierzystych na rozwój i funkcje komórek linii mieloidalnej, Katie Znidericz, 2017
 • Miejsca przyłączenia stosowane do funkcjonalizacji IgG I pochodnych białek rekombinowanych, Tomasz Szczerbik, 2016
 • Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w terapii, Agnieszka Kamińska2016
 • Mezenchymalne komórki macierzyste-źródła i metody hodowli in vitro, Marta Jasińska, 2016
 • Mezenchymalne komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej, Sylwia Jankowska, 2015
 • Badanie wpływu IFN-γ na ekspresję cząsteczek PD-L1 i PD-L2 na komórkach czerniaka w zależności od stopnia zróżnicowania nowotworu, Marta Zienkiewicz, 2014
 • Ocena ekspresji wybranych receptorów powierzchniowych komórek czerniaka ludzkiego w zależności od stopnia zróżnicowania i stymulacji za pomocą IFN-γ, Aleksandra Gierach, 2014
 • Modele starzenia układu odpornościowego, Katarzyna Zgoda-Fermin, 2014
 • Oddziaływanie komórek dendrytycznych na limfocyty T, Zuzanna Kotkowska, 2014
 • Rola komórek dendrytycznych w tolerancji transplantacyjnej, Artur Łaski, 2014