Prace licencjackie 2019-2014

Propozycje tematów prac licencjackich, rok akademicki 2020/2021:

Zmiany funkcjonowania układu odpornościowego pod wpływem środowiska (prof. Nadzieja Drela, dr Ewelina Kiernozek, 1 osoba)

Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w terapiach w układzie allogenicznym (prof. Grażyna Korczak-Kowalska/ 1 osoba)

Udział  inflamasomu w przeciw wirusowej odpowiedzi  immunologicznej (dr Ewa Kozłowska/ 1 osoba)

Makrofagi jako komórki  tolerogenie (dr Ewa Kozłowska/ 1 osoba)

Rola makrofagów w regulowaniu procesów fizjologicznych (dr Ewa Kozłowska/ 1 osoba)

 

Prace licencjackie 2019-2014

 • Immunomodulacyjne działanie mezenchymalnych komórek macierzystych na limfocyty Th, komórki odporności swoistej, 2019 Marlena Sabbagh,
 • Wpływ komórek ADSC na produkcję wybranych chemokin przez leukocyty po aktywacji limfocytów T lub B in vitro,2018, Natalia Wdowiak
 • Wpływ komórek ADSC na produkcję wybranych cytokin przez leukocyty po aktywacji limfocytów T lub B in vitro, 2018, Maria Piórkowska
 • Immunomodulacyjne działanie mezenchymalnych komórek macierzystych na limfocyty Th,komórki odporności swoistej,2018  Marlena Sabbagh,
 • Wpływ mezenchymalnych komórek macierzystych na funkcje komórek regulatorowych linii limfoidalnej 2018, Nastassia Yakauleva
 • Mechanizmy regulacji(supresji) mezenchymalnych komórek macierzystych w tym supresja aktywacji, indukcja apoptozy z wykorzystaniem sygnałów wewnątrzkomórkowych 2018 Karolina Pątkowska
 • Komórki NK-aktualnie wyróżniane subpopulacje oraz zastosowania w terapii onkologicznej 2018, Agata Poddębska
 • Mechanizmy hamowania aktywności supresorowej limfocytów T regulatorowych w chorobach autoimmunizacyjnych i możliwości ich wykorzystania w chorobach nowotworowych, Michał Brodzik, 2017
 • Wybrane zagadnienia dotyczące etiopatogenezy, immunopatogenezy i immunoterapii tocznia rumieniowatego układowego, Piotr Maślak, 2017
 • Funkcje i mechanizmy działania limfocytów B w chorobach autoimmunizacyjnych, Aleksandra Ejsmont, 2017
 • Wpływ mezenchymalnych komórek macierzystych na rozwój i funkcje komórek linii mieloidalnej, Katie Znidericz, 2017
 • Miejsca przyłączenia stosowane do funkcjonalizacji IgG I pochodnych białek rekombinowanych, Tomasz Szczerbik, 2016
 • Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w terapii, Agnieszka Kamińska2016
 • Mezenchymalne komórki macierzyste-źródła i metody hodowli in vitro, Marta Jasińska, 2016
 • Mezenchymalne komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej, Sylwia Jankowska, 2015
 • Badanie wpływu IFN-γ na ekspresję cząsteczek PD-L1 i PD-L2 na komórkach czerniaka w zależności od stopnia zróżnicowania nowotworu, Marta Zienkiewicz, 2014
 • Ocena ekspresji wybranych receptorów powierzchniowych komórek czerniaka ludzkiego w zależności od stopnia zróżnicowania i stymulacji za pomocą IFN-γ, Aleksandra Gierach, 2014
 • Modele starzenia układu odpornościowego, Katarzyna Zgoda-Fermin, 2014
 • Oddziaływanie komórek dendrytycznych na limfocyty T, Zuzanna Kotkowska, 2014
 • Rola komórek dendrytycznych w tolerancji transplantacyjnej, Artur Łaski, 2014