Prace doktorskie

  • mgr Maja Machcińska: „Wpływ wybranych czynników immunosupresyjnych na różnicowanie i aktywację komórek dendrytycznych człowieka” (otwarty przewód doktorski)
  • mgr Michał Zarzycki: „Rola wybranych receptorów powierzchniowych na różnicowanie ludzkich komórek dendrytycznych in vitro” (otwarty przewód doktorski)
  • mgr Anna Bieńskowska: „Rola sygnałów aktywacyjnych i cytokin w powstawaniu in vitro limfocytów T regulatorowych pochodzących z grasicy” (otwarty przewód doktorski)
  • dr Mohammed Ali Haider Hashim Mohammed Ali: “Role of B cells in the generation of thymus-derived regulatory T cells” (promotor prof. dr hab. Nadzieja Drela)
  • dr Ewelina Kiernozek: „Rola glukokortykoidów w rozwoju i funkcji naturalnych regulatorowych limfocytów T” (promotor prof. dr hab. Nadzieja Drela)
  • dr Maria Pachówka: Starzenie układu odpornościowego- ocena ekspresji genów dla interleukiny -2, -4, -6, -10, IFN-g oraz TGF-b w narządach limfatycznych szczura” (promotor prof. dr hab. Grażyna Korczak-Kowalska)
  • dr Anna Korecka: Rola egzogennej immunosupresji w powstawaniu i funkcji limfocytów T CD8+CD28- (promotor prof. dr hab. Grażyna Korczak-Kowalska)
  • dr Katarzyna Bocian: Rola indukowanej immunosupresji w powstawaniu i funkcji limfocytów Treg (promotor prof. dr hab. Grażyna Korczak-Kowalska)
  • dr Anna Orłowska: Modulacyjne działanie trypsyny na funkcje limfocytów człowieka (promotor prof. dr hab. Grażyna Korczak-Kowalska)