Immunologia

Mechanizmy odporności wrodzonej

Mechanizmy odporności nabytej

Restrykcja MHC prezentacja antygenu APC

Odpowiedź przeciwzakaźna

Mechanizmy tolerancji immunologicznej

Immunologia ciąży

Mechanizmy obrony przed patogenami

Niedobory odporności

Odpowiedź immunologiczna na przeszczep allogeniczny

Choroby autoimmunizacyjne, typy nadwrażliwości

Odpowiedź układu odpornościowego na szczepionki

Regulacja odpowiedzi odpornościowej

Immunomodulacja

Inne ważne funkcje układu odpornościowego