Immunologia

Mechanizmy odporności wrodzonej

Mechanizmy odporności nabytej

Restrykcja MHC prezentacja antygenu APC

Odpowiedź przeciwzakaźna

Mechanizmy tolerancji immunologicznej

Immunologia ciąży

Mechanizmy obrony przed patogenami

Niedobory odporności

Odpowiedź immunologiczna na przeszczep allogeniczny

Choroby autoimmunizacyjne

Nadwrażliwość, typy nadwrażliwości

Odpowiedź układu odpornościowego na szczepionki

Immunomodulacja

Inne ważne funkcje układu odpornościowego

Regulacja odpowiedzi odpornościowej

 

ĆWICZENIA

Ćwiczenie 1 Anatomia układu odpornościowego

Ćwiczenie 1 Materiały – Anatomia układu odpornościowego

Ćwiczenie 2 Histologia narządów układu odpornościowego

Ćwiczenie 3

Ćwiczenie 3 Materiały

Ćwiczenie 4

Ćwiczenie 4 Materiały

Ćwiczenie 5 Sposoby identyfikacji leukocytów. Analiza fenotypowa techniką cytometrii przepływowej

Ćwiczenie 5 Materiały I Materiały II

Ćwiczenie 6 Zastosowanie cytometrii przepływowej.

Ćwiczenie 7 i 8 Aktywacja i funkcje efektorowe limfocytów.

Ćwiczenie 9 Odpowiedz wrodzona. Aktywność fagocytarna komórek.

Ćwiczenie 10 Komórki produkujące przeciwciała.

Ćwiczenie 11 Reakcja Ag-Ab.