Seminarium IBEBR

Najbliższe seminarium IBEiBR odbędzie się w

piątek 28 lutego 2020

o godz. 12.15 w Sali 102/B.

Seminarium wygłosi prof. dr hab. Danuta Maria Antosiewicz

z Zakładu Molekularnych Podstaw Homeostazy Metali u Roślin.

Tytuł wystąpienia:  „Rola NtZIP1-like, NtZIP11,

a także innych mechanizmów w regulacji komórkowo-specyficznej akumulacji Zn w liściach tytoniu

…… oraz kilka innych ciekawych procesów….

Seminarium IBEBR

17 stycznia 2020 (piątek)
godz. 12:15

odbędzie się kolejne seminarium
Instytutu Biologii Eksperymentalnej
i Biotechnologii Roślin

Referat p.t.
Co NOwego ?
…40 lat minęło…
badania związane z tlenku azotu u roślin”.
wygłosi

Dr hab. Urszula Krasuska
(Katedra Fizjologii Roślin SGGW)

Seminarium IBEiBR

W piątek 25 października 2019 o godz. 12:15  w sali 102/ B  (budynek Wydziału Biologii, ul Miecznikowa 1) odbędzie się seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii.

Referat wygłosi wygłosi  prof. dr hab. Paweł Sowiński  z Zakładu Ekofizjologii Molekularnej Roślin. Wystąpienie nosi tytuł  „Molekularne podłoże reakcji kukurydzy na chłód. Data-mining na piechotę

Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe semianrium Instytutu

Najbliższe seminarium IBEiBR, które odbędzie się w piątek 26 kwietnia 2019

o godz. 12.15 w Sali 102/B, wygłosi mgr inż. Piotr Dobrzyński z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł wystąpienia : „Phalaenopsis wczoraj, dziś i jutro… – historia, systematyka, gatunki, uprawa

Zapraszamy!

Witamy na nowej Stronie IBEBR!

Serdecznie Witamy na Nowej stronie Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin

Na stronie poza aktualnościami Instytutu: seminariami, ciekawymi wykładami, konferencjami, czy tematami pozyskanych grantów znajdą się również informacje dydaktyczne, proponowane tematy prac licencjackich i magisterskich a także nasze osiągnięcia.