::  Powrót  ::


Grzegorz Niedźwiedzki
mgr Grzegorz Niedźwiedzki

Dane osobowe

urodzony 1 września 1980 w Bychawie, woj. lubelskie
1995-2000 uczeń Technikum Geologicznego w Kielcach
2000-2001 studia geologii na Uniwersytecie Warszawskim
2001-2007 studia biologii na Uniwersytecie Warszawskim
2007 magisterium z biologii - "Analiza paleoekologiczna wczesnojurajskiego ekosystemu z Sołtykowa w Górach Świętokrzyskich"
2007 doktorant w Zakładzie Paleobiologii i Ewolucji UW; przygotowywanie dysertacji o drapieżnym późnotriasowym dinozaurze ze stanowiska Lipie Śląskie koło Lisowic

Staże naukowe

1999 Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Świętokrzyski w Kielcach, projekt: Mapa geochemiczna rejonu Częstochowy (pod kierunkiem dra Ludwika Lenartowicza, OŚ PIG).
2001 SNOC (Seychelles National Oil Company), wyspa Mahe, Victoria, Republika Seszelska; Zagrożenia ekosystemów morskich związane z działalnością przemysłu naftowego; Budowa geologiczna Seszeli (pod kierunkiem dra Patricka Josepha, SNOC).
2001 RGS (Royal Geographical Society) z Londynu, wyspa Świętej Anny, Republika Seszelska; Przyroda wyspy Świętej Anny (pod kierunkiem dra Martina Callowaya, Department of Geography, Oxford University and RGS).

Zatrudnienie

-

Doświadczenie organizacyjne

1999-2005 organizacja prac terenowych w Górach Świętokrzyskich; poszukiwania i zabezpieczanie późnopermskich, triasowych i wczesnojurajskich śladów kręgowców (głównie tropów dinozaurów)
2007 współorganizator prac wykopaliskowych w późnotriasowym stanowisku Lipie Śląskie koło Lisowic
2008 współorganizator konferencji międzynarodowej ICHNIA 2008 w Krakowie
2008 współorganizator i kierownik prac wykopaliskowych w późnotriasowym stanowisku Lipie Śląskie koło Lisowic

Dydaktyka

2007 - współprowadzący pracownię z zoologii dla pierwszego roku studiów, Wydział Biologii UW
2008 - współprowadzący fakultet "Metody odtwarzania procesów ewolucji", Wydział Biologii UW

Zainteresowania badawcze

Ewolucja archozaurów;
Ewolucja wczesnych dinozaurów drapieżnych;
Paleoichnologia kręgowców paleozoicznych i mezozoicznych;
Stratygrafia osadów lądowych na granicy perm/trias i trias/jura;
Aspekty genezy wczesnych czworonogów lądowych.

Najważniejsze osiągnięcia

1997 Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 1997/1998, Technikum Geologiczne im. Stanisława Staszica w Kielcach.
1998 Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 1998/1999, Technikum Geologiczne im. Stanisława Staszica w Kielcach.
1999 Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 1999/2000, Technikum Geologiczne im. Stanisława Staszica w Kielcach.
2000 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej, za ogół osiągnięć w trakcie nauki w szkole średniej.
2000 I nagroda Komitetu Integracji Europejskiej w Polskich Eliminacjach do XII Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, Warszawa 2000
2000 Nominacja do udziału w XII Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, Warszawa 2000
2000 I nagroda w Międzynarodowym XII Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, Amsterdam 2000
2000 Nagroda specjalna Królewskiego Towarzystwa Geograficznego z Londynu
2008 Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Program Start
2009 Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk za działalność naukowo-dydaktyczną

Spis publikacji

Artykuły:

1. Kuleta M., Niedźwiedzki G., Ptaszyński T. 2001 - Tropy kręgowców z retu Baranowa, Góry Świętokrzyskie. Przegląd Geologiczny, 49 (4).
2. Gierliński G., Niedźwiedzki G., Pieńkowski G. 2001 - Gigantic footprint of a theropod dinosaur in the Early Jurassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 46 (3).
3. Niedźwiedzki G., Niedźwiedzki D. 2001 - Tropy dinozaurów ze śladem śródstopia z wczesnojurajskich osadów Polski. Przegląd Geologiczny, 49 (7).
4. Gierliński G., Gaździcka E., Niedźwiedzki G., Pieńkowski G. 2001 - New ornithischian dinosaur footprints in the Jurassic of Poland. Geological Quarterly, 45 (2).
5. Niedźwiedzki G., Gierliński G. 2002 - Isolated theropod teeth from the Cretaceous strata of Khouribga, Morocco. Geological Quarterly, 46 (1).
6. Ptaszyński T., Niedźwiedzki G. 2002 - Nowe znaleziska tropów kręgowców z pstrego piaskowca Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 50 (5).
7. Gierliński G., Niedźwiedzki G. 2002 - Dinosaur footprints from the Upper Jurassic of Błaziny, Poland. Geological Quarterly, 46 (4).
8. Gierliński G., Niedźwiedzki G. 2002 - Enigmatic dinosaur footprints from the Lower Jurassic of Poland. Geological Quarterly, 46 (4).
9. Niedźwiedzki G. 2003 - Ślad siedzącego dinozaura z dolnojurajskich osadów Polski. Przegląd Geologiczny, 51 (12).
10. Niedźwiedzki G., Niedźwiedzki D. 2004 - Nowe znaleziska tropów dinozaurów ze śladem śródstopia z dolnej jury Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 52 (3).
11. Gierliński G., Niedźwiedzki G., Pieńkowski G. 2004 - Tetrapod track assemblage in the Hettangian of Sołtyków, Poland, and its paleoenvironmental background. Ichnos, 11 (3-4).
12. Ptaszyński T., Niedźwiedzki G. 2004 - Late Permian vertebrate tracks from the Tumlin Sandstone, Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 49 (2).
13. Ptaszyński T., Niedźwiedzki G. 2004 - New finds of vertebrate footprints from the Lower Permian of Wambierzyce, Poland. Geological Quarterly, 48 (2).
14. Ptaszyński T., Niedźwiedzki G. 2004 - Conchostraca (muszloraczki) z najniższego pstrego piaskowca Zachełmia, Góry Świętokrzyskie. Przegląd Geologiczny, 52 (12).
15. Niedźwiedzki G., Pieńkowski G. 2004 - A dinosaur track association from the Early Jurassic deltaic deposits of Podole near Opatów, Poland. Geological Quarterly, 48 (4).
16. Gierliński G., Niedźwiedzki G. 2005 - New saurischian dinosaur footprints from the Lower Jurassic of Poland. Geological Quarterly, 49 (1).
17. Kuleta M., Niedźwiedzki G., Ptaszyński T. 2005 - Nowe stanowisko z tropami kręgowców z górnego pstrego piaskowca Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 53 (2).
18. Ptaszyński T., Niedźwiedzki G. 2005 - Dyskusja do artykułu pt. "Conchostraca (muszloraczki) z najniższego pstrego piaskowca Zachełmia, Góry Świętokrzyskie" - opowiedź. Przegląd Geologiczny, 53 (3).
19. Niedźwiedzki G. 2005 - Nowe znalezisko śladów dinozaurów w górnym triasie Tatr. Przegląd Geologiczny, 53 (4).
20. Pieńkowski G., Niedźwiedzki G. 2005 - Pterosaur footprints from the Early Kimmeridgian intertidal deposits of Wierzbica, Poland. Geological Quarterly, 49 (3).
21. Ptaszyński T., Niedźwiedzki G. 2006 - Pstry piaskowiec w Górach Świętokrzyskich: chronostratygrafia i korelacja litostratygraficzna z Basenem Turyńskim. Przegląd Geologiczny, 54 (6).
22. Niedźwiedzki G. 2006 - Ślady wielkich teropodów z wczesnojurajskich osadów Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 54 (7).
23. Kuleta M., Niedźwiedzki G., Zbroja S. 2006 - Nowe stanowisko z tropami kręgowców z osadów najwyższego środkowego pstrego piaskowca Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 54 (12).
24. Niedźwiedzki G., Ptaszyński T. 2007 - Large Chirotheriidae ichnotaxa from the Early Triassic of Wióry, Holy Cross Mountains, Poland. Acta Geologica Polonica, 57 (3).
25. Niedźwiedzki G., Kin A., Remin Z., Małkiewicz M. 2007 - Środkowotriasowa ichnofauna kręgowców z "warstw z Krynek" w Górach Świętokrzyskich - wstępny przegląd. Przegląd Geologiczny, 55 (10).
26. Gierliński G., Adach L., Niedźwiedzki G. 2007 - A preliminary report on mammal tracks in the Miocene of Poland. Cenozoic Tracks. New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin, 42.
27. Niedźwiedzki, G., 2008. Ślady dinozaurów drapieżnych z osadów retyku w Seebergen (Turyngia, Niemcy). Przegląd Geologiczny, 56: 539-544.
28. Niedźwiedzki G., Sulej T. 2008 - Lipie Śląskie - okno na późnotriasowy ekosystem lądowy. Przegląd Geologiczny, 56 (9).
29. Niedźwiedzki G., Remin Z. 2008 - Tropy wielkich teropodów z osadów górnego pliensbachu Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 56 (9).
30. Szrek P., Niedźwiedzki G. 2008 - Wyjście kręgowców na ląd - zapis w dewonie Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 56 (11).
31. Dzik J., Sulej T., Niedźwiedzki G. 2008 - A dicynodont-theropod association in the latest Triassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 53 (4).
32. Gierliński G., Ploch I., Gawor-Biedowa E., Niedźwiedzki G. 2008 - The first evidence of dinosaur tracks in the Upper Cretaceous of Poland. Oryctos
33. Niedźwiedzki G., Remin Z., Roszkowska J., Meissner U. 2009 - Nowe znaleziska tropów dinozaurów z osadów liasowych Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 57 (3): 252-262.
34. Pieńkowski G., Niedźwiedzki G. 2009 - Invertebrate trace fossil assemblage from the Lower Hettangian of Sołtyków, Holy Cross Mountains, Poland. Volumina Jurassica, 6: 109-131.
35. Gierliński G., Niedźwiedzki G., Nowacki P. 2009 - Small theropod and ornitopod tracks in the Upper Jurassic of Poland. Acta Geologica Polonica, 59 (2): 221-234.
36. Brusatte, S. L., Butler, R.J., Sulej, T., Niedźwiedzki, G. 2009 - The taxonomy and anatomy of rauisuchian archosaurs from the Late Triassic of Germany and Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 54: 221-230.
37. Zatoń M., Niedźwiedzki G., Pieńkowski G. 2009 - Gastropod egg capsules preserved on bivalve shells from the Lower Jurassic (Hettangian) of Poland. Palaios, 24: 568-577.
38. Gorzelak, P., Niedźwiedzki, G., Skawina, A. 2009 - Pathologies of non-marine bivalve shells from the Late Triassic of Poland. Lethaia (w druku; DOI 10.1111/j.1502-3931.2009.00188.x).
39. Gierliński, G., Lockley M.G., Niedźwiedzki, G. 2009 - A distinctive crouching theropod trace from the Lower Jurassic of Poland. Geological Quarterly, 53: 23-28.
40. Niedźwiedzki, G., Szrek, P., Narkiewicz, K., Narkiewicz, M., Ahlberg P.E. 2010 - Tetrapod trackways from the early Middle Devonian of Poland. Nature, 463: 43-48.
41.Dzik J., Sulej T., Niedźwiedzki G. 2010. Possible link connecting reptilian scales with avian feathers from the early Late Jurassic of Kazakstan. Historical Biology, 22 (4): 394-402.
42.Tałanda M., Dzięcioł Sz., Sulej T., Niedźwiedzki G. 2011. Vertebrate burrow system from the Upper Triassic of Poland. Palaios, 26: 99-105.
43. Niedźwiedzki G., Gorzelak P., Sulej T. 2011. Bite traces on dicynodont bones and the early evolution of large terrestrial predators. Lethaia, 44: 87-92.
44.Brusatte S., Niedźwiedzki G., Butler R. 2011. Footprints pull origin and diversification of dinosaur stem lineage deep into Early Triassic. Proceedings of the Royal Society B, Biological Sciences, 278: 1107-1113.
45. Sulej T., Bronowicz R., Tałanda M., Niedźwiedzki G. 2011. A new dicynodont-archosaur assemblage from the Late Triassic (Carnian) of Poland. Proceedings of the Royal Society of Edinburg, 101: 261-269.
46.Niedźwiedzki G. 2011. A Late Triassic dinosaur-dominated ichnofauna from the Tomanová Formation of the Tatra Mountains, Central Europe. Acta Palaeontologica Polonica, 56: 291-300.
47. Sulej T., Niedźwiedzki G., Niedźwiedzki R., Surmik D., Stachacz M. 2011. Nowy zespół kręgowców z marginalno-morskich i lądowych osadów dolnego kajpru (ladyn, środkowy trias) z Miedar na Śląsku. Przegląd Geologiczny, 59: 426-430.
48. Voigt S., Niedźwiedzki G., Raczyński P., Mastalerz K., Ptaszyński T. 2012. Early Permian tetrapod ichnofauna from the Intra-Sudetic Basin, SW Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology , 313-314: 173-180.
49. Niedźwiedzki G., Singer T., Gierliński G., Lockley M.G. 2012. A protoceratopsid skeleton with an associated track from the Upper Cretaceous of Mongolia. Cretaceous Research, 33: 7-10.
50. Pieńkowski G., Niedźwiedzki G., Waksmundzka M. 2012. Sedimentological, palynological, and geochemical studies of the terrestrial Triassic–Jurassic boundary in north-western Poland. Geological Magazine, 149: 308-332.
51. Niedźwiedzki G. 2011. Tropy dinozaurów z wczesnojurajskiego ekosystemu z Sołtykowa w Górach Świętokrzyskich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (w druku).
52. Niedźwiedzki G., Sulej T., Dzik J. 2012. A large predatory archosaur from the Late Triassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica (w druku).
53. Sulej T., Niedźwiedzki G. 2012. A new large capitosaur temnospondyl amphibian from the Early Triassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica (w druku).

Spis abstraktów konferencyjnych

1. Gierliński G., Niedźwiedzki G. 2002 - Dinosaur tracks in the Late Jurassic of Poland. Journal of Vertebrate Paleontology, 22 (abstract book, supplement to number 3).
2. Niedźwiedzki G., Gierliński G., Pieńkowski G. 2005 - Gigantic theropod footprints from the Hettangian of Poland. The Triassic/Jurassic Terrestrial Transition. Abstract volume, St. George, Utah, March 14-16, 2005.
3. Gierliński G., Niedźwiedzki G., Pieńkowski G. 2005 - Early Hettangian vertebrate ichnoassemblage from Poland. The Triassic/Jurassic Terrestrial Transition. Abstract volume, St. George, Utah, March 14-16, 2005.
4. Pieńkowski G., Niedźwiedzki G. 2005 - Pierwsze ślady pterozaurów w Polsce z utworów kimerydzkiej równi pływowej z Wierzbicy koło Radomia. Tomy Jurajskie, 3/2005.
5. Pieńkowski G., Niedźwiedzki G. 2006 - Invertebrate trace fossil assemblages from the Hettangian of Sołtyków. Tom konferencyjny Volumina Jurassica 4/2006.
6. Niedźwiedzki G., Pieńkowski G., Dalman S. 2006 - Gigantic theropod dinosaur tracks in the Lower Jurassic. Tom konferencyjny Volumina Jurassica, 4/2006.
7. Pieńkowski G., Niedźwiedzki G. 2006 - Pterosaur tracks in the Upper Jurassic of Poland. Tom konferencyjny Volumina Jurassica, 4/2006.
8. Piskorz S., Niedźwiedzki G., Szajn J. 2006 - Nowe złoża dolnotriasowych surowców ilastych w zachodniej części świętokrzyskiego. Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Świętokrzyskich, LXXVII Zjazd Naukowy PTG, Ameliówka k. Kielc, 28-30 czerwca 2006.
9. Niedźwiedzki G., Remin Z. 2007 - Nowe stanowiska z ichnofauną kręgowców z pstrego piaskowca Gór Świętokrzyskich. Granice Paleontologii, XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG, Św. Katarzyna pod Łysicą, 10-13 września 2007.
10. Niedźwiedzki G., Sulej T. 2007 - Tropy kręgowców w górnym triasie Polski. Granice Paleontologii, XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG, Św. Katarzyna pod Łysicą, 10-13 września 2007.
11. Pieńkowski G., Niedźwiedzki G. 2007 - Skamieniałości śladowe bezkręgowców równi aluwialnej w Sołtykowie, wczesny hetang, Góry Świętokrzyskie. Tomy Jurajskie, 4/2007.
12. Skawina A., Niedźwiedzki G. 2008 - Skamieniałości małżów słodkowodnych z osadów późnego triasu w Lipiu Śląskim - wstępne dane. XXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne, Abstrakty: 59. Państwowy Instytut Geologiczny, Gdańsk, 2008.
13. Niedźwiedzki G., Remin Z., Pieńkowski G. 2008 - Preliminary report about spectacular late Pliensbachian dinosaur tracksite from the Holy Cross Mountains, Poland. The 5th International Symposium of IGCP 506, Marine and non-marine Jurassic: global correlation and major geological events. Abstract volume: 110-111. Tunisia (Hammamet), March 28-31, 2008.
14. Pieńkowski G., Niedźwiedzki G., Marynowski L., Waksmundzka M. 2008 - T/J Boundary in continental deposits of Poland - implication for global correlations. The 5th International Symposium of IGCP 506, Marine and non-marine Jurassic: global correlation and major geological events. Abstract volume: 39-40. Tunisia (Hammamet), March 28-31, 2008.
15. Niedźwiedzki G., Remin Z., Roszkowska J., Meissner U. 2008 - Gigantic theropod dinosaur footprints from the late Pliensbachian of Poland. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008. Abstrakt book: 94-95. Polish Geological Institute.
16. Pieńkowski G., Niedźwiedzki G. 2008 - Palaeoecology and ichnotaxonomy of pterosaur tracks from the Early Kimmeridgian intertidal deposits of Wierzbica, Poland. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008. Abstrakt book: 105-106. Polish Geological Institute.
17. Szrek P., Niedźwiedzki G. 2008 - Preliminary report about tetrapodomorph trace fossils from the Middle Devonian of the Holy Cross Mountains, Poland. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008. Abstrakt book: 120. Polish Geological Institute.
18. Gierliński G. D., Lockley M. G., Singer T., Niedźwiedzki G. 2008 - Protoceratopsid skeleton and track association from the Upper Cretaceous of Mongolia. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008. Abstrakt book: 45. Polish Geological Institute.
19. Niedźwiedzki G. 2008 - Dinosaur tracks in the Late Triassic of the Tatra Mountains. 9th Paleontological Conference, Warszawa, 10-11 October, 2008, Abstracts: 62-63. Polish Academy of Sciences, Institute of Paleobiology, Warszawa.
20. Skawina, A., Niedźwiedzki, G. 2008 - Freshwater bivalve fossils from the Late Triassic deposits in Lipie Śląskie - preliminary results. Seminar Report. Folia Malacologica, 16: 244.
21. Skawina, A., Niedźwiedzki, G. 2009 - Taksonomia i paleoekologia zespołu małży słodkowodnych z osadów górnego triasu w Lipiu Śląskim koło Lisowic. I Konferencja Naukowa "Młodzi w paleontologii" Sosnowiec 16 marca 2009: 38.
22. Niedźwiedzki G. 2009. Tropy kręgowców w pstrym piaskowcu Gór Świętokrzyskich. I Konferencja Naukowa "Młodzi w paleontologii" Sosnowiec 16 marca 2009: 32-33.
23. Niedźwiedzki, G., Skawina, A. 2009. Zespoły małżów słodkowodnych i brakicznych z osadów dolnojurajskich Polski. XXV Krajowe Seminarium Malakologiczne, Boszkowo 21-24 kwietnia 2009: 83.
24. Niedźwiedzki, G., Skawina, A. 2009. Zespół małżów słodkowodnych z wczesnego hettangu (wczesna jura) Sołtykowa i jego paleoekologia. XXI Zjazd Hydrobiologów Polskich, Lublin, 9-2 wrzesień 2009: 173.
25. Niedźwiedzki G., Piechowski R., Sulej T. 2009. New data on the anatomy and phylogenetic position of Silesaurus opolensis from the Late Carnian of Poland. Journal of Vertebrate Paleontology, 29 (abstract book, supplement to number 3): 155A.
26. Tałanda M., Dzięcioł Sz., Sulej T., Niedźwiedzki G. 2009. Pierwsze odkrycie nor tetrapodów z kajpru Polski i implikacje paleobiologiczne. Konferencja Paleontologiczna, Kręgowce Kopalne, morfologia, systematyka, ewolucja. 3-5 XII 2009 Wrocław: 62-63.
27. Sulej T., Niedźwiedzki G. 2009. Kapitozaury i trematozaury (płazy tarczogłowe) z wczesnego triasu Wióry. Konferencja Paleontologiczna, Kręgowce Kopalne, morfologia, systematyka, ewolucja. 3-5 XII 2009 Wrocław: 58-59.
28. Niedźwiedzki G. 2009. Tropy dinozauromorfów w osadach triasowych w Polsce. Konferencja Paleontologiczna, Kręgowce Kopalne, morfologia, systematyka, ewolucja. 3-5 XII 2009 Wrocław: 42-43.
29. Niedźwiedzki G., Szrek P. 2010. Tropy czworonogów z wczesnego eiflu Zachełmia (Góry Świętokrzyskie). II Konferencja Naukowa „Młodzi w paleontologii” Warszawa 13 marca 2010: 29-30.
30. Niedźwiedzki G. 2010. Tropy siedzących dinozaurów – cenne źródło danych paleobiologicznych. II Konferencja Naukowa „Młodzi w paleontologii” Warszawa 13 marca 2010: 38.
31. Niedźwiedzki G. i Szrek P. 2010. Skamieniałości tetrapodomorfów w osadach dewońskich Gór Świętokrzyskich. Kopalne Biocenozy w czasie i przestrzeni XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG. 13-16 września 2010, Żarki-Letnisko: 57.
32. Brusatte S., Niedźwiedzki G., Butler R. 2010. New Polish footprints pull origin and diversification of dinosaur stem-lineage into Early Triassic. 70th Anniversary Meeting Society of Vertebrate Paleontology, Pittsburgh, Pennsylvania USA October 10–13, 2010 (program and abstract book): 66A.
33. Narkiewicz, M., Narkiewicz, K., Szrek, P. i Niedźwiedzki, G. 2010. Depositional environment of dolomites hosting tetrapod footprints from the Middle Devonian of the Holy Cross Mts. (Poland) – preliminary report. 18th International Sedimentological Congress – Mendoza, Argentina, 2010: 635.
34. Skawina, A. i Niedźwiedzki, G. 2010. Późnotriasowe ślady ataków ryb dwudysznych na małże z rzędu Unionoida. XXVI Krajowe Seminarium Malakologiczne, Kudowa Zdrój: 47.
35. Sulej T. i Niedźwiedzki G. 2010. Late Triassic vertebrates from Poland: short overview. Permian and Triassic Paleontology and Stratigraphy of North Eurasia. Materials of the 5th International conference devoted to 150 anniversary of Vladimir Prokhorovich Amalitzky (1860-1917). Moscow, 22-23 November 2010: 112.
37. Owocki K., Niedźwiedzki G., Sennikov A.G., Golubev V.K., Janiszewska K., Biernacki K., Sulej T. 2011. Horizons with the Late Permian vertebrate coprolites from the Vyazniki and Gorokhovets, Vyatkian Gorizont, Russian Platform – preliminary report. 64.
38. Niedźwiedzki G. 2011. Large footprints of theropod dinosaurs from the Upper Triassic of Poland. The 2nd Wiman Meeting On Scandinavian-Baltic Palaeontology, Uppsala 17–18 November 2011.

Prace konkursowe:

1. Niedźwiedzki G. 2000 - New finds of Hettangian dinosaur tracks in northern slope of the Holy Cross Mountains, Poland. European Contest for the Young Scientist, Amsterdam 2000 (niepublikowana).

Raporty z badań i z konferencji, materiały konferencyjne, prace archiwalne:

1. Niedźwiedzki G. 2002 - Geological observations on Ste. Anne Island, Seychelles and micropalaeontological analysis of two boreholes from the Seychelles microcontinent. W: Burnett J., Kavanagh J., Spencer (red.), Shoals of Capricorn. Marine science, training and education in the western Indian Ocean. Field Report 1998-2001. The Royal Geographical Society, London.
2. Niedźwiedzki G. 2002 - Geological observations on Ste. Anne Island, Seychelles. Research Report. The Royal Geographical Society, London (niepublikowana).
3. Niedźwiedzki G., Ptaszyński T. 2004 - Nowe stanowiska z tropami kręgowców z pstrego piaskowca Gór Świętokrzyskich. Materiały Konferencyjne, Muzeum Przyrody i Techniki, Starachowice, 2004.
4. Ptaszyński T., Niedźwiedzki G. 2004 - Zespół tropów kręgowców z osadów wczesnego triasu z Wiór. Materiały Konferencyjne, Muzeum Przyrody i Techniki, Starachowice, 2004.
5. Ptaszyński T., Niedźwiedzki G. 2004 - Ichnofauna kręgowców z piaskowców tumlińskich. Materiały Konferencyjne, Muzeum Przyrody i Techniki, Starachowice, 2004.
6. Ptaszyński T., Niedźwiedzki G. 2006 - Międzynarodowe warsztaty terenowe w Turyngii: "International Field Workshop on the Triassic of Germany and surrounding countries, July 14 - 20, 2005". Przegląd Geologiczny, 54 (1).
7. Kuleta M., Zbroja S., Gągol J., Niedźwiedzki G., Ptaszyński T., Studencka J. 2006 - Wycieczka W2. Lądowe osady pstrego piaskowca w północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich: warunki sedymentacji, tropy kręgowców, walory surowcowe. Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Świętokrzyskich, LXXVII Zjazd Naukowy PTG, Ameliówka k. Kielc, 28-30 czerwca 2006.
8. Kuleta M., Zbroja S., Niedźwiedzki G., Ptaszyński T., Studencka J. 2005 - Kolekcja tropów kręgowców z osadów retu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Centralne Archiwum Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa (niepublikowana).
9. Niedźwiedzki G. we współpracy z innymi autorami 2007 - Part II. Stop. IV.2-6 (Tumlin Gród quarry, Sosnowica quarry, Zachełmie, Kopulak quarry, Baranów quarry). Stop. V.2-4 (Witulin, Wióry, Museum of Nature and Technology). International Workshop on the Triassic of Southern Poland. Field Guide, September 3-8, 2007.
10. Niedźwiedzki G. 2007 - Ekspedycja paleontologiczna Polskiej Akademii Nauk do Kazachstanu - Karatau 2006. Przegląd Geologiczny, 55 (8).
11. Bujok A., Sadlok G., Pieńkowski G., Niedźwiedzki G. 2008 - Baranów, Lower Triassic, Upper Spathian. Ichnological sites of Poland. The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008: 55-59.
12. Sadlok G., Bujok A., Pieńkowski G., Uchman A., Niedźwiedzki G. 2008 - Sosnowica, Lower Triassic, Induan. Ichnological sites of Poland. The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008: 60-65.
13. Pieńkowski G., Niedźwiedzki G. 2008 - Sołtyków natural reserve, Lower Hettangian. Ichnological sites of Poland. The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008: 65-77.
14. Niedźwiedzki G. 2008 - Museum of Nature and Technology at Starachowice, collection from the Wióry locality, Lower Triassic. Ichnological sites of Poland. The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008: 77-78.

Artykuły popularnonaukowe:

1. Niedźwiedzki G., Sabath K. 2002 - Jurajskie diabły spod Świętego Krzyża. Świat Nauki, 7/2002.
2. Niedźwiedzki G. 2004 - Czarcie stopy. Teraz - Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny, 10.
3. Niedźwiedzki G. 2004 - Czarcie stopy. Kalendarz Świętokrzyski 2005. Wydawnictwo Jedność.
4. Dzik J., Niedźwiedzki G., Sulej T. 2008 - Zaskakujące uwieńczenie ery gadów ssakokształtnych. Ewolucja, 3: 2-21. Muzeum Ewolucji, Instytut Paleobiologii PAN, Zakład Paleobiologii i Ewolucji UW.
5. Sulej T., Niedźwiedzki G. 2009. Świt ery dinozaurów. Academia, 2 (18): 34-35.
6. Sulej T., Niedźwiedzki G. 2009. Dawn of the Dinosaurs. The discovery of large reptile fossils in Silesia. Academia, 2 (18): 34-35.
7. Niedźwiedzki G., Szrek P. 2010. Pierwsze czworonogi wyszły na ląd w Górach Świętokrzyskich! Newsletter Plus, Dodatek tematyczny Ministerstwa Środowiska, nr 2/2010 (29): 1-2.
8.Niedźwiedzki G. 2010. Ścieżkami pierwszych czworonogów. PAUZA Akademicka, Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, 70: 2-3.
9. Niedźwiedzki G., Szrek P. 2010. W drodze na ląd. Odkrycie, które zmieniło spojrzenie na ewolucję życia na Ziemi. Academia, 2 (22): 28-31.
10. Sulej T., Socha R., Niedźwiedzki G. 2011. Ekosystem jurajskiego jeziora Karatau i jego otoczenia. Muzeum Ewolucji, Instytut Paleobiologii PAN, Zakład Paleobiologii i Ewolucji UW. Ewolucja, 4: 2-15.
11. Sulej T., Niedźwiedzki G. 2011. Jak powstało ptasie pióro? Muzeum Ewolucji, Instytut Paleobiologii PAN, Zakład Paleobiologii i Ewolucji UW. Ewolucja, 4: 32-36.