::  Aktualności   ::  Nasz Zakład   ::  Badania   ::  Dydaktyka   ::  Sprawy studenckie   ::  Do pobrania...  ::


Kierownik:
prof. dr hab. Jerzy Dzik tel: 22 55 26515 CV dzik@biol.uw.edu.pl

Pracownicy Zakładu:
dr Mateusz Tałanda tel: 22 55 26562 CV m.talanda@biol.uw.edu.pl
mgr Maciej Moczyński tel: 22 55 26560 ewolucja@biol.uw.edu.pl

Doktoranci:
mgr Przemysław ŚwiśCV
mgr ks. Marcin Uhlik
mgr Łukasz Czepiński CV
mgr Rafał Piechowski

Magistranci:
Wojciech Pawlak
Adam Rytel


Licencjaci:


Pracownicy emerytowani:
dr hab. Tomasz Umiński (emerytowany profesor UW)t.uminski@uw.edu.pl
tomasz.uminski.31@gmail.com
dr Mauryla Kiersnowska Maur-Kier@biol.uw.edu.pl
Janina Roguska ewolucja@biol.uw.edu.pl


Kontakt z zakładem Paleobiologii i Ewolucji:
ul. Żwirki i Wigury 101, budynek CNBCh, I piętro
02-089 Warszawa
tel. (22) 5526560


E-mail:

ewolucja@biol.uw.edu.pl

zool2006@biol.uw.edu.pl  (SPRAWY DYDAKTYCZNE)
:: Copyrights 2004 (c) by M-projekt :: wersja 3.0 ::