::  Aktualności   ::  Nasz Zakład   ::  Badania   ::  Dydaktyka   ::  Sprawy studenckie   ::  Do pobrania...  ::
Paleobiologia terenowa
Informacje o przedmiocie:

Fakultet terenowy, 90 godzin


Plan zajęć:
Zaliczenie:

Do zaliczenia ćwiczeń będzie brana pod uwagę aktywność w czasie wykopalisk, aktywność w czasie dyskusji, przeprowadzone indywidualne seminarium, aktywność w przeprowadzeniu projektu badawczego oraz wynik testu

:: Copyrights 2004 (c) by M-projekt :: wersja 3.0 ::