logoUW

Communities:

FacebookTwitter

BOTANICAL GARDEN Print option in slimbox / lytebox? (info)
Tuesday, 12 December 2017 14:07

ogrod1

Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Go to Botanical Garden page

Director:
dr Hanna Werblan-Jakubiec
phone: (4822) 55 30 512
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vice-Director:
mgr inż. Dariusz Wyrwicki - projektant zieleni
phone: (4822) 55 30 517
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Administration:
mgr inż. Barbara Pawlęga - sekretarka
phone: (4822) 55 30 511
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Regina Bembinow-Turczyn - księgowa
phone: (4822) 55 30 533
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Faculty:
prof. dr hab. Małgorzata Stpiczyńska
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
phone: (4822) 55 30 518

dr hab. Marcin Zych
phone: (4822) 55 30 529
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

PhD students:
mgr inż. Anna Szaciłło
phone: (4822) 55 30 525
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr inż. Katarzyna Roguz
phone: (4822) 55 30 525
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr Justyna Ryniewicz
phone: (48) 22 55 30 525
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Curators:
mgr Joanna Bogdanowicz - kurator kolekcji roślin tropikalnych
phone: (4822) 55 30 526
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr inż. Magdalena Chełchowska - kurator działu biologii roślin
phone: (4822) 55 30 514
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

dr Bożena Dubielecka - kurator kolekcji sukulentów
phone: (4822) 55 30 514
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr Izabella Kirpluk - kurator kolekcji roślin górskich, niżowych, stepowych, solniskowych, wodnych oraz rzadkich i zagrożonych we florze polskiej
phone: (4822) 55 30 515
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr inż. Elżbieta Melon - kurator działu roślin użytkowych i leczniczych
phone: (4822) 55 30 515
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

dr Wojciech Podstolski - kurator działu systematyki roślin
phone: (4822) 55 30 515
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

inż. Dorota Szubierajska - kurator działu roślin ozdobnych i rosarium
phone: (4822) 55 30 513
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Technicians:
inż. Agnieszka Binder-Kalbarczyk – ogrodniczka
phone: (4822) 55 30 502

inż. Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska – edukacja przyrodnicza
phone: (4822) 55 30 502

mgr inż. Piotr Dębek - ochrona chemiczna roślin
phone: (4822) 55 30 526

mgr Katarzyna Guranowska – ogrodniczka, odpowiedzialna za index seminum
phone: (4822) 55 30 521
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr Krystyna Jędrzejewska-Szmek - edukacja przyrodnicza
phone: (4822) 55 30 517
e:mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr Iwona Kołodziejska - edukacja przyrodnicza
phone: (4822) 55 30 517
e:mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr Agnieszka Krzyk
phone: (4822) 55 30 513
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr Mariola Kukier-Wyrwicka - edukacja przyrodnicza
phone: (4822) 55 30 517
e:mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr Izabella Mier-Jędrzejowicz - edukacja przyrodnicza
phone: (4822) 55 30 517
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr Paweł Pstrokoński - edukacja przyrodnicza
phone: (4822) 55 30 517
mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Magdalena Siemaszko - edukacja przyrodnicza
phone: (4822) 55 30 517
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr inż. Barbara Matejak – ogrodniczka
phone: (4822) 55 30 502

mgr inż. Iwona Pieczyńska – ogrodniczka
phone: (4822) 55 30 502

mgr Anna Karkut – ogrodniczka
phone: (4822) 55 30 521

Gardeners:
Krzysztof Biczyk
phone: (4822) 55 30 520

Bartłomiej Cyrych
phone: (4822) 55 30 520

mgr Agata Czerniak
phone: (4822) 55 30 502

Marek Kosturek
phone: (4822) 55 30 520

Agnieszka Kufel-Zaucha
phone: (4822) 55 30 502

Sławomir Lamparski
phone: (4822) 55 30 524

Jadwiga Lato
phone: (4822) 55 30 520

Grażyna Mikulska
phone: (4822) 55 30 526

Krzysztof Polański
phone: (4822) 55 30 528

Andrzej Szczapa
phone: (4822) 55 30 520

Wojciech Szubierajski
phone: (4822) 55 30 520

Halina Uduji
phone: (4822) 55 30 520

mgr Marcin Wiśniewski
phone: (4822) 55 30 520

inż. Włodzimierz Winiarski
phone: (4822) 55 30 521
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Monika Wyszomierska-Cyrych
phone: (4822) 55 30 502

Hanna Zaręba
phone: (4822) 55 30 527

Maintenance:
Maria Filimonow - kasjerka

Robert Sienkiewicz - strażnik
phone: (4822) 55 30 520

Maja Dobrowolska – strażniczka
phone: (4822) 55 30 520

Dariusz Sapiński - administrator terenu
phone: (4822) 55 30 599

Urszula Chrzanowska - kasjerka

Magdalena Klukaczyńska - kasjerka

Blanka Sawejko
phone: (4822) 55 30 520

Research areas:
Research on the distribution of rare, disappearing and protected species in the area of north-eastern Poland, as well as the monitoring of select species. Taxonomic analysis of trees and bushes; ethnobotanical studies: trees and bushes in the traditional rural landscape. History of national botanical collections, in particular dendrological ones. Systematics, ecology and evolution of plants from the family Apiaceae. Biology and ecology of flowering plant pollination. Conservation of disappearing varieties of decorative trees and bushes. Nature education.