Kierownik grupy

Dr Anna Ajduk – aajduk@biol.uw.edu.plDSC_0048

Kierownik grupy

“Studia magisterskie i doktoranckie zrobiłam pod kierunkiem prof. Marka Maleszewskiego w Zakładzie Embriologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moje badania dotyczyły dojrzewania mejotycznego oocytów myszy, a w szczególności tego, w jaki sposób rozwija się w nich zdolność do odpowiedzi na zapłodnienie. W czasie studiów doktoranckich odbyłam też staże naukowe w grupie prof. Moniki Ward w Institute for Biogenesis Research, University of Hawaii w Honolulu (USA) i w grupie prof. Karla Swanna w Cardiff University (Wielka Brytania).

W czasie stażu podoktorskiego pracowałam pod kierunkiem prof. Magdaleny Żernickiej-Goetz w Gurdon Institute, University of Cambridge. Wraz ze naukowcami z uniwersytetów w Oxfordzie i Cardiff udało nam się opracować nową nieinwazyjną metodę badania potencjału rozwojowego zarodków ssaczych, opartą na analizie ruchów cytoplazmy wywołanych przez zapłodnienie. Mamy nadzieję, że metoda ta przyczyni się do zwiększenia efektywności procedur zapłodnienia in vitro, zarówno u ludzi jak i zwierząt.

Obecnie pracuję jako adiunkt w Zakładzie Embriologii Uniwersytetu Warszawskiego.”