Specjalny numer IJDB - embriologia w Polsce


The International Journal of Developmental Biology poświęcił embriologii w Polsce specjalny numer. Poniżej wybrane z tego numeru artykuły dotyczące embriologii na Uniwersytecie Warszawskim.


Developmental Biology in Poland - Guest Editors: Malgorzata Kloc, Marek Maleszewski and Andrzej K. Tarkowski


Mammalian and avian embryology at the University of Warsaw (Poland) from XIX century to the present - ANDRZEJ K. TARKOWSKI, MAREK MALESZEWSKI, TERESA ROGULSKA, MARIA A. CIEMERYCH and EWA BORSUK


Early mammalian embryo: my love. An interview with Andrzej K. Tarkowski - MAREK MALESZEWSKI and ANDRZEJ K. TARKOWSKI


Andrzej Krzysztof Tarkowski abroad, in photos and correspondence - CHRIS F. GRAHAM