OFERTA STYPENDIALNA DLA MAGISTRANTA

Poszukujemy MAGISTRANTA do zespołu badającego MECHANIZMY WYODRĘBNIANIA EPIBLASTU I HIPOBLASTU W PRZEDIMPLANTACYJNYM ZARODKU MYSZY z wykorzystaniem macierzystych komórek zarodkowych oraz uzyskiwanych z nich kul zarodkowych. Projekt realizowany jest w ramach programu POMOST Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, finansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (kierownik projektu – Aneta Suwińska). 


Poszukujemy studenta 4- lub 5-go roku studiów magisterskich. Oferujemy:


roczne stypendium – 1000 zł miesięcznieOsoby zainteresowane proszone są o nadesłanie CV oraz średniej ocen ze studiów na adres mailowy: asuwinska@biol.uw.edu.pl do dnia 11 czerwca 2012r


Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji zgłoszeń wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną; termin: połowa czerwca. Szczegółów dotyczących projektu udziela dr Aneta Suwińska.